The degree examinations of the School of Fine Arts open their doors to the public. The graduates of the Fine Arts Department of the School of Fine Arts will present their diploma theses in 2 consecutive weeks at the exhibition space of the school, 256 Pireos Street.

Tasos Dareiotis
Untitled (diptych), 2024, ink on wood, 26×19 and 26×19

1st Week| 24 Jan. – 27 Jan. 

2nd Week| 31 jan.  – 3  Febr.

Monday- Wednesday: 15:00 – 21:00 | Sunday: 12:00 – 21:00

Athens School of Fine Arts | 256, Pireos Street

Participants:

Eva Angelaka

Dimitris Angelakopoulos

Petros Angelakopoulos

Tania Varveri

Sofia Vlachou

Nikos Dallas

Tasos Dareiotis

Alexandra Damirali

Eleni Karakou

Voula Karampatzaki

Charalambpia Katopodi

Penny Kekembanou

Nikolia Koukiou

Militiadis Kontogiannis

Charalampos Manolidis

Athanasios Milios

Charis Mpaskozos

Panos De Pinto

Maria Panagiotou

Christos Pachis

Markos Papoutsakis

Isabella Pritsa

Sonny Papadopoulos

Myrto Ralli

Manos Saklas

Despina Stavrou

Τάνια Τρεπεκλή 

Apostolos Tsorfolias

Rosmarie Faka

Natalia Fragkathoula

Markela Xylogiannopoulou

Andreas Choiras

Share This Story, Choose Your Platform!