Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου CAA-GR2020 ανακοινώνει παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων έως τις 11 Ιουνίου 2021.

Share it!

According to an announcement by the CAA-GR2020 (now 2021) conference Organizing Committee, the deadline for the submission of abstracts has been extended to the 11th of June, 2021. The Committee still assumes that the postponed conference can be held on 21st/22nd October 2021 including the feasibility to host at least part of the participants in person at N.C.S.R. “Demokritos”.

Further information and updates: http://caa-gr2020.net/

Email:   [email protected]