Το Μουσείο συναντά το Σχολείο:  Εξερεύνηση και πειραματισμός!

Ε΄και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού – Γυμνάσιο

«Όταν ο εγκέλαδος ξυπνά»*

Τα παιδιά, μέσα από την έρευνα και τον πειραματισμό, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιολογήσουν κοινές πρακτικές, συνήθειες και απόψεις που αναφέρονται στο φαινόμενο του σεισμού. Εμβαθύνουν σε έννοιες όπως λιθόσφαιρα, τεκτονικές πλάκες, σεισμικότητα Μεσογείου κ.ά., ενώ πάνω στη Σεισμική Πλατφόρμα, δημιουργούν το δικό τους σεισμογράφημα.

Στην Οθόνη Προβολής Σεισμών και Ηφαιστείων ανακαλύπτουν τη σχέση λιθοσφαιρικών πλακών με τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, ενώ, στη Δεξαμενή Προσομοίωσης Τσουνάμι μαθαίνουν πώς και πού δημιουργείται το σεισμικό αυτό κύμα.

http://racce.nhmc.uoc.gr/opt/mult.html

* Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες

Share This Story, Choose Your Platform!