ΕΛΙΑ Εκδοτική & Δημιουργική Εταιρεία
Καρνεάδου 44, 10676, Αθήνα

Τηλ./fax: +30 2107291260
e-mail: m.papadog@gmail.com