Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών καθιερώνει το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» και το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Share it!

Η καθιέρωση των βραβείων αυτών γίνεται με σκοπό να τονιστεί η πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο στην εξαίρετη διδασκαλία στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όσο και στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα η οποία στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. Το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να αναγνωρίσει τα μέλη του που υπηρετούν την διδασκαλία ως ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση και συμβάλουν στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών, καθώς και να επιβραβεύσει το εξαιρετικό ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας ([email protected]), οποτεδήποτε μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες: 1η Δεκεμβρίου 2021 για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας και 31η Δεκεμβρίου 2021 για το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης.

Αναλυτικές πληροφορίες:

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας: https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/06/Didaskalia.pdf

Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης: https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/06/Publications.pdf