Το Μουσείο συναντά το Σχολείο:  Εξερεύνηση και πειραματισμός!

Εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 60 λεπτών

Δ΄ και Ε΄ τάξη Δημοτικού

«Λουλούδια – Καρποί – Σπόροι»

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά ασχολούνται με τον κύκλο ζωής των φυτών.  Μελετούν, επίσης, τα λουλούδια και ανακαλύπτουν τα διαφορετικά τους μέρη. Γνωρίζουν τους επικονιαστές, τη μεταφορά της γύρης και τη σπουδαιότητα της επικονίασης, καθώς οδηγεί στη γονιμοποίηση και τη δημιουργία των σπόρων.

Τέλος, ανακαλύπτουν τους σπόρους «ταξιδευτές».

Share This Story, Choose Your Platform!