Αντεπιστέλλον Μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής ο Καθηγητής/ Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας                                                         -Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου  Πατρών Δ. Δαμάσκος

  Με την διάκριση του Αντεπιστέλλοντος  Μέλους του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής τιμήθηκε  ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας Δημήτριος Δαμάσκος με απόφαση της 143ης  Συνάντησης των Μελών του Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής στις 6 Ιανουαρίου.

  Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται σε επιστήμονες των οποίων η συμβολή στον τομέα της Αρχαιολογίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα μέλη του Ινστιτούτου είναι διακεκριμένοι μελετητές που κατέχουν αναγνωρισμένη  θέση σε κάποιον κλάδο της αρχαιολογίας ή στις τέχνες και τις επιστήμες που σχετίζονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της συντήρησης και των μουσείων. Προκειμένου να τους απονεμηθεί αυτή η διάκριση, τα μέλη προτείνονται από τους συναδέλφους τους και εκλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας του Συμβουλίου https://www.archaeological.org/.

  Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη διάκριση του  Καθηγητή Δημήτρη Δαμάσκου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών γιατί αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την επιστημονική αρτιότητα και την Αριστεία του Διδακτικού Προσωπικού του.