Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Βιοϊατρική Μηχανική

Επιστημονικός κλάδος:
Βιοϊατρική Μηχανική
Επιστήμες της Ζωής

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.biomed.upatras.gr

Περιγραφή

Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρική Μηχανική» ιδρύθηκε με τη στενή συνεργασία των παρακάτω τεσσάρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών:

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
  • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
  • Τμήμα Ιατρικής

Σκοποί του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ

Το ΔΠΜΣ-ΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις της Μηχανικής και των Θετικών Επιστημών και  πώς αυτές εφαρμόζονται στην επίλυση προβλημάτων στη Βιολογία και την Ιατρική, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας. Το πρόγραμμα προσφέρει σε βάθος εκπαίδευση και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε βασικά θέματα, χρήση πρακτικών και ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Βιοϊατρική Μηχανική. Οι τυπικοί επιστημονικοί τομείς  ενδιαφέροντος του προγράμματος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στην Εμβιομηχανική, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Βιοϋλικά, Μικτή Πραγματικότητα στην Υγεία, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση, Ρομποτική στην Ιατρική, Εμφυτεύματα, Τεχνητά Όργανα.

Επιλογή

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

  1. Γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου
  2. Βαθμολογία του υποψηφίου στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.
  3. Βαθμός της διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου
  4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
  5. Συνέντευξη του υποψήφιου

 Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Το Δ.Π.Μ.Σ. – «ΒΙΜ» απονέμει Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ) στη «Βιοϊατρική Μηχανική». Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, καθώς και στην επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα Προγράμματος

Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει καλή γνώση αγγλικών, καθώς η διδασκαλία των μαθημάτων και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Ο λόγος για την επιλογή της αγγλικής ως γλώσσας του προγράμματος είναι διπλός. Αρχικός στόχος είναι οι διεθνείς συνεργασίες τόσο ως προς την προσέλκυση ξένων φοιτητών, όσο και ως προς τις στενές εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, μέσω μνημονίων συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Δευτερεύοντος, επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα οι ίδιοι οι Έλληνες φοιτητές κατανοούν έμμεσα καλύτερα την ορολογία και εντάσσονται σε ένα παγκόσμιο και ερευνητικό σύστημα που διευρύνει τους ορίζοντές τους και αναδεικνύει καλύτερα τις τεράστιες δυνατότητες του κλάδου της Βιοϊατρικής Μηχανικής.

Σύνδεσμος υποβολής υποψηφιότητας (επιλογή: ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική)

Πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) http://www.biomed.upatras.gr

β) από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ.: 2610-996493

[email protected]

http://www.ece.upatras.gr

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Kαθηγητής Κων/νος Μουστάκας