Εθνική Τράπεζα – Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146, 112 51 Αθήνα

Τηλ.: 2108807804, 2108807805
Εmail:[email protected]

ha.nbg.gr

Share it!

Εθνική Τράπεζα – Ιστορικό Αρχείο

Το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ δημιουργήθηκε με σκοπό τη διάσωση και προβολή τού ιστορικής σημασίας αρχειακού υλικού της Εθνικής Τράπεζας. Η Τράπεζα από την ίδρυσή της (1841) επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα για το αρχειακό της υλικό, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει ένα πλήρες ιστορικό αρχείο, τα χρονικά όρια του οποίου σχεδόν ταυτίζονται με την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους. Στο αρχείο της ΕΤΕ έχουν αποτυπωθεί μεγάλο μέρος της οικονομικής ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους αλλά και σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας ιστορίας.

Μέγαρο Διομήδη Μεσοπόλεμος

Η υποδιεύθυνση του ΙΑ/ΕΤΕ στεγάζεται στο Μέγαρο Διομήδη επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 146 στην Αθήνα και πρωτοπορεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση του αρχειακού του υλικού. Στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή κοινωνικού και πολιτιστικού έργου, το ΙΑ/ΕΤΕ δραστηριοποιείται και σε πολλούς άλλους τομείς με εκθέσεις, εκδόσεις, συνέδρια-ημερίδες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, παροχή τεχνογνωσίας. Με όλες τις παραπάνω δράσεις δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή του σε ένα από τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά αρχεία.

Το Ιστορικό Αρχείο επιτρέπει σήμερα την πρόσβαση στα αρχεία της περιόδου από το 1841 μέχρι το 1966, καθώς και σε πρωτότυπα ή αντίγραφα αρχείων άλλων φορέων και προσωπικοτήτων που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του. Από το 2002 έχει επίσης αναλάβει τη διαχείριση και παρουσίαση στο κοινό των συλλογών της Εθνικής Τράπεζας πλην της Καλλιτεχνικής Συλλογής.

Στιγμιότυπο από την έκθεση “Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822 – 2002”

Αρχειακές σειρές

Από το τεράστιο σε όγκο απόθεμα του ΙΑ/ΕΤΕ, παραθέτουμε κάποια παραδείγματα αρχειακών σειρών.

Δάνεια: Για παράδειγμα έκδοση δημόσιων δανείων α. για κατασκευή δημόσιων έργων (λ.χ. δημόσιο δάνειο του 1887 για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Μύλων Ναυπλίου-Καλαμάτας), β. για κάλυψη πολεμικών δαπανών (λ.χ. δημόσιο δάνειο του 1914 για χρηματοδότηση πολεμικών δαπανών κατά τους βαλκανικούς πολέμους), γ. προσφυγικά δάνεια (λ.χ. προσφυγικό δάνειο του 1924 με στόχο την κάλυψη των δαπανών για εγκατάσταση των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922) κ.ά. (Σειρά 10)

Κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα: Για παράδειγμα έρανοι και εισφορές για σεισμοπαθείς, πρόσφυγες και τραυματίες πολέμου. (Σειρά 26)

Κατοχή και ανασυγκρότηση: Για παράδειγμα η συμμετοχή της ΕΤΕ στον πανελλήνιο έρανο κοινωνικής πρόνοιας και άλλους εράνους, ο ρόλος της ΕΤΕ στην εκτέλεση και στο διακανονισμό παραγγελιών πολεμικού υλικού και πολεμοφοδίων, ο επισιτισμός προσωπικού και οικογενειών, η μελέτη για χρήση του Αμβρακικού Κόλπου ως ενεργειακού ταμιευτήρα, ο ρόλος της ΕΤΕ στη διαχείριση της οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ελλάδα για ανασυγκρότηση (Σχέδιο Μάρσαλ), τα στοιχεία για την απεργία της 9ης Σεπτεμβρίου 1942 κτλ. (Σειρά 32)

Προσωπικό ΕΤΕ: Η σειρά περιλαμβάνει ατομικά και οικονομικά στοιχεία υπαλλήλων της ΕΤΕ (διαγωνισμοί και αιτήσεις προσλήψεων, συμμετοχή σε απεργίες, δάνεια στέγασης, δάνεια εκπαιδευτικά κ.ά.). (Σειρά 33)

Βιομηχανική Πίστη: Όπως δάνεια προς χημικές, οικοδομικές, υφαντικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, καπνοβιομηχανίες, συγκοινωνίες κ.ά. (Σειρά 34)

Αγροτική Πίστη: Η σειρά περιλαμβάνει δάνεια που παρείχε η ΕΤΕ σε αγροτικές περιφέρειες της χώρας, προς αγροτικούς συνεταιρισμούς, καλλιεργητές σταφίδας ή καπνού, αγρότες πρόσφυγες κ.ά. (Σειρά 35)

Τεχνικές Υπηρεσίες: Στη σειρά φυλάσσονται μελέτες για αστικά κτήρια της ΕΤΕ, για κατασκευές μεγάλων τεχνικών έργων (λ.χ. σιδηροδρόμων, υδροηλεκτρικών εργοστασίων, οδοποιίας κ.ά.) (Σειρά 37)

Διαχείριση Κτημάτων εξ Ανταλλαγής: Πρόκειται για υλικό που δημιουργήθηκε από υπηρεσίες της ΕΤΕ κατά τη διαδικασία αποζημίωσης των προσφύγων που εκδιώχθηκαν από την Τουρκία και κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. (Σειρές 53-57)

Συλλογές που απόκεινται στο ΙΑ/ΕΤΕ

Οι συλλογές που απόκεινται στο ΙΑ/ΕΤΕ διακρίνονται, με κριτήριο την προέλευση των αντικειμένων που περιέχουν, στις συλλογές που έχουν δημιουργηθεί από τεκμήρια που παρήγαγε ή διαχειρίστηκε η Τράπεζα στο πλαίσιο των εργασιών της από το 1841 έως σήμερα και στις συλλογές που έχουν συγκροτηθεί από τεκμήρια που διέσωσε η Εθνική από τη λειτουργία άλλων εταιρειών που περιήλθαν στην κυριότητά της. Οι συλλογές που διαθέτει το ΙΑ/ΕΤΕ έχουν επίσης εμπλουτιστεί με προσκτήσεις σημαντικών αντικειμένων αλλά και με δωρεές τρίτων που έχουν εκτιμήσει το έργο που επιτελεί το Αρχείο στη διαφύλαξη και την προβολή τής ιστορικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Συλλογές τεκμηρίων που προέρχονται από τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας

Συλλογές τραπεζογραμματίων, χρεογράφων δημόσιων δανείων, μετοχών, ομολογιών και λοιπών τίτλων του δημοσίου και ελληνικών επιχειρήσεων, μηχανών γραφείου, αρχιτεκτονικών σχεδίων, δώρων διοίκησης, ημερολογίων, φωτογραφιών.

Συλλογή τεκμηρίων ΙΑ ΕΤΕ

Συλλογές τεκμηρίων που διέσωσε η Εθνική Τράπεζα από τη λειτουργία άλλων εταιρειών

Συλλογές παιγνιοχάρτων, ταινιών φόρου, κινητών επισημάτων, ενσήμων και χαρτοσήμων, γραμματοσήμων, λαχείων, ετικετών, καρτών (ευχετηρίων και αλληλογραφίας), αφισών, γυάλινων αντικειμένων.

Συλλογές τεκμηρίων από προσκτήσεις και δωρεές τρίτων

Nομισματική συλλογή, συλλογή μεταλλίων – μετάλλια K. Lange. Συλλογή χαρακτικών K. Krazeisen.

Εθνική Τράπεζα – Ιστορικό Αρχείο