Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Τμήμα Βιολογίας)

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βιολογίας Ζώων
Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 04 Ρίο, Πάτρα
Εmail:[email protected]

www.zmup.upatras.gr

Share it!

Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1973 και σήμερα βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών του Πανεπιστημίου. Διαθέτει α) χώρο εκθετηρίου που υποστηρίζει την εκπαίδευση φοιτητών και, παράλληλα, είναι επισκέψιμος από το ευρύ κοινό, με σκοπό την απόκτηση γνώσης, τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, και β) χώρο επιστημονικών συλλογών, που αξιοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Στον εκθεσιακό χώρο παρουσιάζονται περίπου 800 εκθέματα ζώων σε προθήκες, διοράματα κ.λπ., ενώ οι επιστημονικές συλλογές περιέχουν περισσότερα από 10.000 συντηρημένα δείγματα, κυρίως αμφιβίων, ερπετών και θηλαστικών.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία’ προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξετάσουν λογοτεχνικά, θεωρητικά και κριτικά κείμενα μέσα από μια ποικιλία πολιτιστικών πλαισίων, αναπτύσσοντας έτσι προηγμένες δεξιότητες κατανόησης ερμηνείας και ανάλυσης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η ανάλυση της αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας, με μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας (Second Language Acquisition), Διγλωσσία, και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, επιτρέποντας στους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές και ακαδημαϊκές τεχνικές για περαιτέρω έρευνα στους τομείς της Λογοτεχνίας και της Γλωσσολογίας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια

Εκδηλώσεις

Εκδόσεις

INNOVATIONS