Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Βοτανικής)

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Βοτανικής)

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής
Βοτανικό Μουσείο- Herbarium, 265 04 Πάτρα, Ρίο
Τηλ.: +30 2610 969253; +30 2610 996777; +30 2610 969238
Εmail: [email protected]

www.biology.upatras.gr

Share it!

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Βοτανικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών (UPA- Herbarium) ιδρύθηκε το 1973 και εδώ φυλάσσεται ένα μοναδικό απόθεμα βιοποικιλότητας και γενετικών πόρων της Ελληνικής χλωρίδας με περισσότερα από 100.000 φυτικά δείγματα. Σκοπός του Μουσείου είναι η συλλογή και η συστηματική μελέτη του φυτικού πλούτου της Ελλάδας, καθώς και η υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στους ποικίλους κλάδους της Επιστήμης των Φυτών. Η επιστημονική και πολιτισμική αξία του Βοτανικού Μουσείου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από τις αρχές του 2019, λειτουργεί μόνιμη έκθεση για την Ελληνική Χλωρίδα στο Βοτανικό Μουσείο Πατρών. Ο επισκέπτης ξεναγείται σε τρεις αίθουσες του Μουσείου, με ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία’ προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξετάσουν λογοτεχνικά, θεωρητικά και κριτικά κείμενα μέσα από μια ποικιλία πολιτιστικών πλαισίων, αναπτύσσοντας έτσι προηγμένες δεξιότητες κατανόησης ερμηνείας και ανάλυσης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η ανάλυση της αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας, με μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας (Second Language Acquisition), Διγλωσσία, και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, επιτρέποντας στους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές και ακαδημαϊκές τεχνικές για περαιτέρω έρευνα στους τομείς της Λογοτεχνίας και της Γλωσσολογίας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια

Εκδηλώσεις

Εκδόσεις

INNOVATIONS