Το ερευνητικό πρόγραμμα, με το ακρωνύμιο ΜητρικόΣτήθος, εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συνεργασία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και του Συνδέσμου Θηλασμού «Δώρο Ζωής».

Η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα, Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός σε Αρχαιότητα και Βυζάντιο, με στόχο την προώθηση της έρευνας γύρω από τη μητρότητα και τον θηλασμό, μέσα από τη μελέτη πτυχών της ταυτότητας της θηλάζουσας γυναίκας και τη δυναμική της διάδραση με κοινωνικές, ιατρικές και καλλιτεχνικές συνιστώσες των φαινομένων της μητρότητας και του θηλασμού από την αρχαιότητα μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του τριετούς ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός σε Αρχαιότητα και Βυζάντιο (4ος αι. π.Χ.- 7ος αι. μ.Χ.)» (https://ucy.ac.cy/motherbreast/el/). Το ερευνητικό πρόγραμμα, με το ακρωνύμιο ΜητρικόΣτήθος, εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συνεργασία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και του Συνδέσμου Θηλασμού «Δώρο Ζωής». Την ερευνητική ομάδα του προγράμματος απαρτίζουν ερευνητές και ερευνήτριες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και επιστήμονες από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα ΜητρικόΣτήθος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας»).

Για εγγραφή (προαπαιτείται), το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των ομιλιών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΜητρικούΣτήθους στο: https://ucy.ac.cy/motherbreast/el/drastiriotites/synedrio.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου – Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2021
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Αίθουσα LRC 019 και διαδικτυακά με παρουσιάσεις μέσω ΖΟΟΜ.

Share it!