Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του σταθμού μέτρησης κλιματικής αλλαγής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων

Share it!

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του σταθμού μέτρησης κλιματικής αλλαγής από το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο σταθμός μέτρησης κλιματικής αλλαγής αποτελείται από επιστημονικά όργανα με αισθητήρες πολύ μεγάλης ακρίβειας, και πλέον βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Προσφέρει μετρήσεις για τις ποσότητες των αερίων του θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα, την εισερχόμενη και εξερχόμενη ακτινοβολία, καθώς και την εναλλαγή αερίων πάνω από την κομοστέγη των δέντρων· μετρήσεις οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που το φαινόμενο του θερμοκηπίου επηρεάζει την κλιματική αλλαγή.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του σταθμού μέτρησης κλιματικής αλλαγής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων / The installation of the climate change monitoring station in the University Forest of Pertouli, Trikala, has been completed.

Πρόθεση της Διοίκησης του Ταμείου είναι να ενταχθεί η χώρα μας, μέσω του σταθμού κλιματικής αλλαγής, στο πανευρωπαϊκό δίκτυο ICOS (Integrated Carbon Observation System), το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο όργανο στο πεδίο της παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής. Παρόμοιοι σταθμοί έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τα δεδομένα που ο σταθμός θα παρέχει προς το αρμόδιο επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, θα αποτελέσει βοήθημα και οδηγό σε μελλοντική λήψη αποφάσεων ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ένα σύντομο βίντεο από τον σταθμό μέτρησης κλιματικής αλλαγής: https://www.youtube.com/watch?v=su9qdGrYvRc