Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατόπιν συμμετοχής του στο πρόγραμμα QS Stars της εταιρείας QS Quacquarelli Symonds Ltd, γνωστής για το QS Rakings (Top Universities), έλαβε τη διάκριση των τεσσάρων αστέρων στα πέντε. Με αυτή τη διάκριση το Πανεπιστήμιο Πατρών, το πρώτο ίδρυμα στην χώρα που αξιολογείται από διεθνή οίκο εγνωσμένης αξίας, αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι αποτελεί έναν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και ερευνητικό πυλώνα για την χώρα μας. Το σύστημα βαθμονόμησης (rating) QS Stars είναι ένας έλεγχος της απόδοσης ενός Πανεπιστημίου, αξιολογώντας το με βάση τέσσερεις κατηγορίες δεικτών, βλ. κύρια κριτήρια (π.χ. διδασκαλία), προηγμένα κριτήρια (π.χ. καινοτομία), μαθησιακό περιβάλλον και ειδικά κριτήρια (π.χ. δυναμική προγράμματος σπουδών). Οι κατηγορίες αυτές αναλύονται περαιτέρω και το ίδρυμα μας αξιολογήθηκε σε δείκτες που ανήκουν στους τομείς της διδασκαλίας, απασχολησιμότητας, έρευνας, διεθνοποίησης, υποδομών, καινοτομίας, συμπερίληψης και σε ειδικά θεματικά κριτήρια προγραμμάτων σπουδών. Το QS Stars δεν σχετίζεται με το σύστημα κατάταξης (rankings) άμεσα, αφού ένα ίδρυμα δεν συγκρίνεται με άλλα προκειμένου να λάβει μια θέση σε μια κλίμακα κατάταξης, αλλά αξιολογείται πολύπλευρα για να διαμορφωθεί ένας βαθμός της συνολικής του απόδοσης. Είναι μια σαφώς πιο ποιοτική ένδειξη της λειτουργίας του ιδρύματος που δεν εδράζεται μόνο σε γενικά ποσοτικά στοιχεία, αλλά βασίζεται σε μια αυστηρή μεθοδολογία με πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Εξετάζει λεπτομερώς όψεις της λειτουργίας του, όπως ενδεικτικά ο αριθμός των διδασκόντων με διδακτορικό δίπλωμα, οι αθλητικοί και πολιτιστικοί χώροι, η μέριμνα για φοιτητές με αναπηρίες, οι ερευνητικές επιδόσεις, η συμμετοχή στην επώαση νεοφυών επιχειρήσεων, κ.α. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι πενταετής και η σήμανση των τεσσάρων αστέρων καλύπτει για το τρέχον έτος όλα τα Τμήματα και όλα τα Προγράμματα Σπουδών. Στόχος του ιδρύματος είναι σύντομα, με την εφαρμογή ενός πλάνου στοχευμένων παρεμβάσεων, είναι να ανέβει στην υψηλότερη βαθμίδα.

Share This Story, Choose Your Platform!