«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία» είναι το θέμα του τρίτου διεθνούς Θερινού Σχολείου το οποίο διοργανώνεται από την Έδρα Jean Monnet «Τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το διεθνές Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 25 έως και το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022, στη Σχολή του Αριστοτέλους στην Νάουσα και διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να εξετάσει σε βάθος τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις πολιτικές προτεραιότητές της. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των Ουκρανών και τις υποδομές της χώρας, έχει τεράστιες γεωπολιτικές και πολιτικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές «Αμφισβήτησε μια σειρά θέσεων που οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν δεδομένες: την ανεμπόδιστη παροχή ενέργειας, την ικανότητα των πολυμερών διαπραγματεύσεων να επιλύει τα διεθνή προβλήματα και, ειδικότερα, την ειρήνη ως μόνιμο χαρακτηριστικό στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ανεξάρτητα από την έκβαση της εισβολής, ο πόλεμος υποχρεώνει την Ευρώπη, ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να συζητήσουν θέματα που μέχρι τώρα δεν θεωρούνταν αρκετά επείγοντα για να απασχολήσουν τον ευρωπαϊκό διάλογο. Ο πόλεμος επανέφερε τις προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατιωτικού σώματος, καθώς και την αναδιαμόρφωση των σχέσεων με το ΝΑΤΟ, μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική αλλά και την αναζωογόνηση των προσπαθειών της ΕΕ να καταστεί αυτάρκης όσον αφορά την παροχή ενέργειας, με έμφαση σε πολιτικές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα».

Το Θερινό Σχολείο θα εξετάσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των νέων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή ενοποίηση που έθεσε η ρωσική εισβολή και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, από πολιτική, θεσμική και κοινωνική σκοπιά. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα αναλύσουν τις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ενωσιακή πολιτική για την ενέργεια και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και θα εξετάσουν τις πιθανές εναλλακτικές, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τα εργαλεία για να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές αυτών των εξελίξεων.

Το Θερινό Σχολείο θα περιλαμβάνει συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ομάδες εργασίας για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: «Οι προκλήσεις μιας ευρωπαϊκής άμυνας σήμερα: οι θεσμοί, η οικονομική διάσταση και η σχέση με το ΝΑΤΟ», «Οι επιπτώσεις του πολέμου στις εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης (ενέργεια, οικονομία)», «Πρέπει να αλλάξουμε τους θεσμούς της ΕΕ;» και «Πώς έχει αλλάξει η αντίληψη για τον ρόλο της ΕΕ στη συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών;». Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν με την κεντρική εισαγωγική ομιλία του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργου Παγουλάτου.

Περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες πρόγραμμα και οι διευθύνσεις zoom για την παρακολούθηση του θερινού σχολείου είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://eudem.polsci.auth.gr

Share This Story, Choose Your Platform!