Ο Τομέας Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη ΙΖ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντησή του, με θέμα «Βία και εξουσία: ίχνη στο σώμα της λογοτεχνίας», από την Παρασκευή 24 έως την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και είναι ανοικτή για το κοινό.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι «Πόλεμος/εκδιώξεις, μνήμη, τραύμα», «Τεχνολογίες της βίας», «Κανονιστικές πειθαρχίες», «Η βία ως θέαμα» και «Έλεγχος της γλώσσας και των σωμάτων».

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 80 σύνεδροι, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, και υποψήφιοι διδάκτορες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Συνέδριο επιχειρεί να καλύψει διαφορετικές ιστορικές τομές και όψεις των σχέσεων μεταξύ βίας και εξουσίας και την αποτύπωσή τους στη λογοτεχνία, αλλά και σε διαμεσικές προσεγγίσεις μεταξύ λογοτεχνίας και άλλων τεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την παρακολούθηση του Συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://sites.google.com/view/violenceandpower/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE

Share This Story, Choose Your Platform!