Στις 5 & 6 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», πρόκειται να υλοποιηθεί το διήμερο διαδικτυακό συμπόσιο με θέμα: «Το ελληνικό δίκαιο 1821-2021: Ιστορία Δημιουργία Εξέλιξη». Το συμπόσιο διοργανώνεται από την Ένωση Αστικολόγων, την Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, την Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Η Επανάσταση του 1821 επιδίωξε τη δημιουργία κράτους με στέρεο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, εμπνευσμένο από τις αρχές του διαφωτισμού και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Ήδη από την έναρξη του Αγώνα συγκροτήθηκαν διοικητικά όργανα, αναγκαία για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης αρχικά σε τοπικό και έπειτα σε ευρύτερο επίπεδο, ενώ μετά την εδραίωση των προοπτικών ανεξαρτησίας εκπονήθηκαν θεσμικά κείμενα με σαφείς ιδεολογικές επιρροές και τέθηκαν οι βάσεις για τη συγκρότηση κεντρικών πολιτικών θεσμών, τη διοικητική αντιμετώπιση βιοτικών και πολεμικών αναγκών, καθώς και για σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Στόχος του συμποσίου είναι η διερεύνηση της κατάστασης των θεσμών κατά τις παραμονές του Αγώνα, του θεσμικού έργου της ίδιας της Επανάστασης και των συνεπειών αυτού στην εξέλιξη του δικαίου κατά τα πρώτα χρόνια του νέου κράτους. Το συμπόσιο διαρθρώνεται σε τρεις θεματικούς άξονες: (α) βαθμιαία συγκρότηση του κράτους, (β) απονομή δικαιοσύνης και (γ) διαμόρφωση θεσμών – εξέλιξη προς το νεοελληνικό δίκαιο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά τις εργασίες του συμποσίου στο κανάλι της Πρωτοβουλίας στο YouTube:

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022: https://youtu.be/ykI7-sRpE64

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022: https://youtu.be/VtaaAe0C1G8

και μέσω της σελίδας της Πρωτοβουλίας στο Facebook: https://www.facebook.com/protovoulia21

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.protovoulia21.gr/

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

 

«Το ελληνικό δίκαιο 1821-2021: Ιστορία – Δημιουργία – Εξέλιξη»

 

5 και 6 Μαΐου 2022

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ένωση Αστικολόγων, Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

 

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 | Πρώτο μέρος: Βαθμιαία συγκρότηση κράτους

17:00 Έναρξη
Ιωάννης Μάνος, Σύμβουλος Διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα, Συντονιστής της «Πρωτοβουλίας 1821-2021»
17:10 Εισαγωγή

Μιχάλης Σταθόπουλος, Πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

«Κυοφορία και συγκρότηση κράτους έθνους – επιπτώσεις στο δίκαιο»

17:30-20:30 Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων
Κώστας Μαυριάς, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων
«Πολιτειακή οργάνωση στα προεπαναστατικά τοπικά πολιτεύματα και στα επαναστατικά Συντάγματα»
Νικόλαος Αλιβιζάτος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
«Ατομικά δικαιώματα στα προεπαναστατικά τοπικά πολιτεύματα και στα επαναστατικά Συντάγματα»
Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
«Κοινότητες επί τουρκοκρατίας»
Αντώνης Μακρυδημήτρης,  Καθηγητής – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ
«Κεντρική διοικητική οργάνωση κατά την επανάσταση και μετά την ανεξαρτησία»
Σπύρος Φλογαϊτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
«Δημοτική οργάνωση κατά την επανάσταση και μετά την ανεξαρτησία»

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 | Δεύτερο μέρος: Απονομή δικαιοσύνης

10:00 Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | Ένωση Αστικολόγων
Καλλιρρόη Δ.Παντελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων

«Εισαγωγή Οι τοπικοί Αστικοί Κώδικες»

Ελευθερία Παπαγιάννη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

«Ιδιωτικό δίκαιο επί τουρκοκρατίας και στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια»
Δήμητρα Παπαδοπούλου Κλαμαρή, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
«Μετάβαση από το μεταβυζαντινό/οθωμανικό στο εθνικό αστικό δίκαιο»
10:45 Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων
«Πολιτική δικαιοσύνη επί τουρκοκρατίας και στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια»
Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
«Δικαιοσύνη επί Καποδίστρια και Πολιτική Δικονομία 1830»
Γεώργιος Ορφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
«Πολιτική Δικονομία 1834»

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

«Κώδικες Maurer, δυτικά πρότυπα και μετέπειτα εξέλιξη»

11:45 Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων
Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων
«Ποινική δικαιοσύνη και εγγυήσεις προσωπικής ελευθερίας στα επαναστατικά Συντάγματα»
Θωμάς Σάμιος, Λέκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Το «Απάνθισμα των Εγκληματικών» (1824)
17:00 Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ |Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
Ευάγγελος Περάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
«Εισαγωγή Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα»
Λία Αθανασίου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
«Θάλασσα και δίκαιο»
 

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 | Τρίτο μέρος: Διαμόρφωση θεσμών – εξέλιξη προς το νεοελληνικό δίκαιο

17:45 Στ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Dr. iur. – Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
«Quo vadis; – Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στο δίκαιο»
Απόστολος Γεωργιάδης, Ομότιμος & Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

«Απαρχές εθνικής νομικής επιστήμης»

Συμπεράσματα

Πηγή φωτογραφιών: https://gr.polomap.com/