Συνάντηση εταίρων του προγράμματος “ECOMARINE”,  με Συντονιστή το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η 1η Φυσική Συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος ECOMARINE (Ανάπτυξη Ολιστικού Μηχανισμού για την Προστασία των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων από τις αρνητικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και της Πλαστικής Ρύπανσης). Το ECOMARINE  συντονίζεται από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει ως κύριο στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ευρώπη στην Ινδία και τη Μαλαισία για τη δημιουργία τεσσάρων νέων Εργαστηρίων – Παρατηρητηρίων Κλιματικής Αλλαγής και Πλαστικής Ρύπανσης στον Ινδικό Ωκεανό.

Συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση του έργου ECOMARINE είναι το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πανεπιστήμιο του Oviedo (Ισπανία), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος από την Ελλάδα, τo Πανεπιστήμιo Andhra (Ινδία), τα Πανεπιστήμια Universiti Malaysia Terengganu και Universiti Kebangsaan από τη Μαλαισία, καθώς και δύο εταιρίες με ειδίκευση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η Symplexis και GK Consult, από την Ελλάδα και τη Γερμανία αντίστοιχα. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό  €891,296 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάρκεια του έργου είναι τριετής (από 15 Ιανουαρίου 2021 έως 14 Ιανουαρίου 2024).

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός των τεσσάρων νέων εργαστηρίων πεδίου “Marine Monitoring Labs” στη Μαλαισία και την Ινδία που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην εκτίμηση της έκτασης της πλαστικής ρύπανσης, σε αυτές τις ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές του Ινδικού Ωκεανού. Σε μία εποχή που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της καταστροφικής ανθρώπινης επίδρασης είναι όχι μόνο εμφανείς αλλά και κοινές στις θάλασσες και τους ωκεανούς ανά τον πλανήτη, είναι σημαντική η ανάπτυξη δράσεων όπως το ECOMARINE που έχουν άμεση πρακτική εφαρμογή και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει ο Prof. Kesaven Bhubalan, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Terengganu της Μαλαισίας, “μέσα από αυτή τη δράση έχουμε την εξαιρετική ευκαιρία να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία σε διεθνές επίπεδο και να καθορίσουμε βέλτιστες μεθοδολογίες που θα εφαρμόσουμε αρχικά σε τοπικό και σταδιακά σε εθνικό επίπεδο. Αυτό αποτελεί άμεση προτεραιότητα δεδομένων των ραγδαίων αλλαγών που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και το μεγάλο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης που έχει ανησυχητική έκταση στον Ινδικό Ωκεανό”.

Πριν από τη συνάντηση των εταίρων διοργανώθηκε από 9-11 Σεπτεμβρίου 2022 το 1ο Σχολείο για την Προστασία των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων από την Κλιματική Αλλαγή και την Πλαστική Ρύπανση. Σε αυτό συμμετείχαν 11 εκπαιδευόμενοι/ες ερευνητές/τριες από Πανεπιστήμια της Μαλαισίας και της Ινδίας  οι οποίοι παρακολούθησαν διαλέξεις σε θέματα θαλάσσιων παρατηρήσεων που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και την πλαστική ρύπανση. Οι εκπαιδευτές/τριες προέρχονταν από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από διάφορες χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Μαλαισία και Ινδία).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOMARINE είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:  https://ecomarine-project.eu/

Share This Story, Choose Your Platform!