Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγορεύει την Ομότιμη Καθηγήτρια Νότα Κούρου σε Επίτιμη Διδάκτορα, μετά από ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής και τελική απόφαση από τη Σύγκλητο και επικύρωσή της από το Συμβούλιο του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

Η Νότα Κούρου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2013. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε την διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Somerville College. Στην Τελετή Αναγόρευσής της θα δώσει ομιλία με τίτλο: «Θρόνοι Αστάρτης: Εμπορικά δίκτυα, διαπολιτισμικές σχέσεις και θρησκευτικές συνάφειες». Πρόκειται για μια σειρά λίθινων άδειων θρόνων που αφθονούν στα ιερά της Σιδώνας και της Τύρου, ενώ μεμονωμένα δείγματα εντοπίζονται στην Κύπρο και με κάποιες μορφολογικές διαφορές στο Αιγαίο. Οι άδειοι αυτοί θρόνοι εξυπηρετούν μια  ιδιαίτερη ως φαίνεται ανεικονική μορφή της λατρείας της Αστάρτης. H ανθρωπομορφική λατρεία της ίδιας θεάς που είναι πολύ γνωστή στην Κύπρο, χαρακτηρίζεται από γυμνές ή ενδεδυμένες γυναικείες μορφές, όρθιες ή καθιστές και ενίοτε ένθρονες.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης θα προσφωνήσει την Τελετή Αναγόρευσης, ενώ το έργο και την προσωπικότητα της τιμωμένης, θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Γιώργος Παπασάββας. Στη συνέχεια, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Martin Hinterberger θα αναγνώσει το σχετικό ψήφισμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η κα Κούρου αποτελεί κορυφαία και διεθνώς καταξιωμένη ερευνήτρια της μεσογειακής αρχαιολογίας, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην έρευνα των σχέσεων του Αιγαίου με την Κύπρο, την Εγγύς Ανατολή και τη Μεσόγειο θάλασσα από τη Συροπαλαιστίνη έως την Kαρχηδόνα και τις Ηράκλειες Στήλες. Με το υψηλής ποιότητας ερευνητικό και συγγραφικό της έργο ανέδειξε και φώτισε εξέχουσες πτυχές του αρχαίου κυπριακού πολιτισμού της πρώιμης Εποχής του Σιδηρού και έστρεψε το ενδιαφέρον της διεθνούς αρχαιολογικής κοινότητας στην κυπριακή αρχαιολογία, διδάσκοντας την παράλληλα με την αιγιακή σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, θέτοντας πρότυπα επιστημονικού ήθους και ακαδημαϊκής υπεροχής στους μαθητές της.

Η Τελετή Αναγόρευσης της Ομότιμης Καθηγήτριας Νότας Μποζάνα Κούρου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 στις 7:00 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οδό Καλλιπόλεως 75. Η Τελετή είναι ανοικτή για το κοινό.

Για όσους/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά, μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894331/47.

Share This Story, Choose Your Platform!