Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου CAA-GR2020 ανακοινώνει παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων έως τις 11 Ιουνίου 2021.

Share it!

Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί προς το παρόν ότι το συνέδριο, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο του 2020 και αναβλήθηκε λόγω των συνθηκών, θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στις 21/22 Οκτωβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διεξαγωγής του δια ζώσης στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», τουλάχιστον για μέρος των συμμετεχόντων. Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου CAA-GR2020 ανακοινώνει παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων έως τις 11 Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις στην ιστοσελίδα http://caa-gr2020.net/

Εmail: [email protected]