Από οπτικοακουστικές παραγωγές και digital εγκαταστάσεις έως ψηφιακά παιχνίδια, το πρόγραμμα Onassis ONX Immersive Proof-of-Concept καλεί δημιουργούς να πειραματιστούν με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τα σύγχρονα αφηγηματικά μέσα και να επινοήσουν νέους ψηφιακούς κόσμους και εξελικτικές εμβυθιστικές εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής καλλιτεχνικής αφήγησης.

Το Onassis ONX απευθύνει το πρώτο ανοιχτό κάλεσμα σε Έλληνες ψηφιακούς καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους σε ένα διεθνές πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην δημιουργία καινοτόμων καλλιτεχνικών έργων από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2024. Το Immersive Proof-of-Concept είναι μέρος των δράσεων του διεθνούς προγράμματος νέων μέσων και ψηφιακού πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση.

Παρακολουθώντας την παγκόσμια άνθιση των εμβυθιστικών αφηγήσεων αλλά και την περιορισμένη συμμετοχή Ελλήνων στις ψηφιακές τέχνες, το Onassis ONX δημιουργεί ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη και χρηματοδότηση (έως 10.000€) εγχώριων δημιουργών προκειμένου να αναπτύξουν εμβυθιστικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας και να φτάσουν στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ και pitching events.

Το Immersive Proof-of-Concept του Onassis ONX επιδιώκει να ξεπεράσει τις δυσκολίες της δημιουργίας μιας ψηφιακής παραγωγής, υποστηρίζοντας δημιουργούς σε όλα τα στάδια της ιδέας τους – από την σύλληψη μέχρι την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου και, τελικά, την παρουσίαση ενός καλλιτεχνικά άρτιου, τεχνολογικά λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου καλλιτεχνικού έργου (Proof of Concept). Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα ενώνει δυνάμεις και ενεργοποιεί συνεργάτες του Onassis ONX από όλο το κόσμο προκειμένου να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και μυστικά από τις αγορές που δραστηριοποιούνται. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες καλλιτεχνών, παραγωγών, προγραμματιστών, δημιουργικών ερευνητών κι όσους αγαπούν τον πειραματισμό με νέες τεχνολογίες για τη δημιουγία νέων κόσμων και εμβυθιστικών εμπειριών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Share This Story, Choose Your Platform!