Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς της αγοράς και καινοτόμες τεχνολογίες ως εργαλεία για να αμφισβητήσουμε δημιουργικά συμβατικά αφηγήματα και να δημιουργήσουμε νέες μορφές αξίας; Τι σημαίνει σωστή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης; Υπάρχει ηθική και δημοκρατία στον σχεδιασμό; Είμαστε σε θέση να ασκήσουμε κριτική σε υφιστάμενους θεσμούς και να επιτρέψουμε σε πολλαπλές φωνές να συνδυαστούν, δημιουργώντας κοινωνικό αποτύπωμα, αλλά και βιώσιμη οικονομικά αξία;

Το Onassis ONX, το διεθνές πρόγραμμα νέων μέσων και ψηφιακού πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, και το ACE (Athens Center for Entrepreneurship & Innovation) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), συνδιοργανώνουν το Innovation, Tech & Culture Summer School δημιουργώντας μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για δημιουργ@ που θέλουν να παράξουν έργα καινοτόμα, ριζοσπαστικά, ηθικά και, ταυτόχρονα, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα.

Το Innovation, Tech & Culture Summer School είναι ένα δεκαήμερο Θερινό Σχολείο που επικεντρώνεται στον Ψηφιακό Πολιτισμό, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Tandon School of Engineering του New York University και το Τμήμα Σχεδιασμού Προϊόντων και Συστημάτων Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “European Digital Deal”.

Innovation, Tech & Culture

Η τέχνη εξελίσσεται σε καταλύτη καινοτομίας και εισέρχεται στον επιχειρηματικό κόσμο με στόχο να δοκιμάσει υφιστάμενες πρακτικές και να επινοήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα με γνώμονα τη δικαιοσύνη, την ηθική και τη βιωσιμότητα.

Το Θερινό Σχολείο επιδιώκει να φέρει κοντά τον κόσμο των ψηφιακών τεχνών με τους χώρους της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της επιχειρηματικότητας και να συμβάλει στην αξιοποίηση της τέχνης και της δημιουργικής σκέψης για την ανάδειξη και την επίλυση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και επιχειρηματικών προκλήσεων.

Το Θερινό Σχολείο θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΑCE) του ΟΠΑ.

Δήλωση Ενδιαφέροντος έως: 11 Ιουνίου, 2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 18 Ιουνίου, 2024
Διεξαγωγή Προγράμματος: 10-20 Ιουλίου, 2024

Share This Story, Choose Your Platform!