Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης προετοιμάζει για το έτος 2022 μια σειρά επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί οργανισμούς, φορείς, σωματεία, συλλόγους, δημιουργικές ομάδες, σχήματα και καλλιτέχνες να καταθέσουν προτάσεις συμμετοχής έως τις 18 Δεκεμβρίου 2021.

Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις μνήμης μπορούν να ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες:

  1. Συνέδρια – ημερίδες: προτάσεις τις οποίες μπορούν να καταθέσουν ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικοί φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αντικείμενο τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την άφιξη των Ελλήνων προσφύγων και τη συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.
  2. Εκθέσεις με πάσης φύσεως κειμήλια, τεκμήρια και οπτικοακουστικό υλικό που κατέχουν νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
  3. Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, την παροχή ερεθισμάτων και ευκαιριών εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα ιστορικής μνήμης.
  4. Πολιτιστικές εκδηλώσεις: καλλιτεχνικές προτάσεις και πρωτοβουλίες σχημάτων, δημιουργικών ομάδων της πόλης και μεμονωμένων καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του πολιτισμού με αναφορά στην ιστορική επέτειο.

*Το μπάνερ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr

Share it!