Το περιοδικό: «Κέφαλος – Το Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς» και ο εκδοτικός οίκος: «Εκδόσεις Κέφαλος» προκηρύσσουν τον 3ο Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό Κέφαλος.

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι τέσσερις:

α. Ζωγραφική

β. Φωτογραφία

γ. Αγιογραφία

δ. Digital Art

Στην κατηγορία της ζωγραφικής μπορείτε να συμμετάσχετε με ένα έργο σας, ανεξαρτήτου τεχνοτροπίας και με ελεύθερο θέμα. Θα πρέπει το έργο να τα φωτογραφίσετε και να μας το στείλετε σε μία φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας (.jpeg).

Στην κατηγορία της φωτογραφίας μπορείτε να συμμετάσχετε με μία φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας (.jpeg) και με ελεύθερο θέμα, είτε σε μία είτε και στις δύο από τις εξής υποκατηγορίες:

α. Έγχρωμη Φωτογραφία και β. Ασπρόμαυρη Φωτογραφία.

Στην κατηγορία της αγιογραφίας μπορείτε να συμμετάσχετε με ένα έργο σας με ελεύθερο θέμα. Θα πρέπει το έργο να τα φωτογραφίσετε και να μας το στείλετε σε μία φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας (.jpeg).

Στην κατηγορία της digital art μπορείτε να συμμετάσχετε με ένα έργο σας με ελεύθερο θέμα. Θα πρέπει το έργο να τα φωτογραφίσετε και να μας το στείλετε σε μία φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας (.jpeg).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

α. Νέοι από 15 ετών έως 30 ετών.

β. Ενήλικες από 31 ετών και άνω.

Μπορείτε να στείλετε τα αρχεία του έργου ή των έργων σας μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του wetransfer.com (για μεγάλα αρχεία) στο email: [email protected] σε μορφή ψηφιακής εικόνας (.jpeg) μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2024. Μαζί να αποσταλούν σε ένα αρχείο word ή pdf τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τίτλος έργου, διαστάσεις (για τη ζωγραφική), τεχνοτροπία (για τη ζωγραφική) και έτος πραγματοποίησης.

Θ’ απονεμηθούν:

α. Στην κατηγορία νέων από 18 ετών έως 30 ετών: τρία βραβεία, τρεις έπαινοι και τρεις τιμητικές διακρίσεις.

β. Στην κατηγορία ενηλίκων από 31 ετών και άνω: τρία βραβεία, τρεις έπαινοι και τρεις τιμητικές διακρίσεις.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα γνωστοποιηθούν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα θ’ ανακοινωθούν το αργότερο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 2024.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2024. Όλα τα διακριθέντα έργα του διαγωνισμού θα συμπεριληφθούν σε ένα αναμνηστικό εικαστικό-φωτογραφικό λεύκωμα.

Share This Story, Choose Your Platform!