Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει τον νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών, που εδώ και μία δεκαετία εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή πρόοδο νέων ερευνητών. Το πρόγραμμα αφορά σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1 Μαρτίου 2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2023

Σχετικά με την υποβολή αίτησης
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες του Ιδρύματος. Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη νέων επιστημόνων και σπουδαστών από την Κύπρο και την Ελλάδα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, με την Κύπρο ως θεματικό άξονα της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής. Απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή, είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτου αντικειμένου σπουδών. Ενδεικτικά, το θέμα της έρευνας θα μπορούσε να είναι σχετικό με την ιστορία, την γεωγραφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία κ.λπ. της Κύπρου.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ελληνικών ή κυπριακών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8) και ηλικίας έως 33 ετών.

Η υποτροφία αφορά σε οικονομική ενίσχυση με σταθερό ποσό, ανεξαρτήτως διδάκτρων ή Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ανανεώνεται ετησίως κατόπιν αξιολόγησης και έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους Όρους και τις Διαδικασίες (https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/terms-procedure/) του Προγράμματος Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/submission/

Για τυχόν απορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/faqs/). Eρωτήματα που δεν έχουν καλυφθεί, μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας [email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!