Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων Πολιτιστικών Επιχορηγήσεων δράσεων

σύγχρονου πολιτισμού για το έτος 2022

​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας για δράσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικών φορέων.

Συνολικά ανακοινώνονται οι εξής προσκλήσεις για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας:

  • Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Δράσεων και Κινηματογραφικών Φεστιβάλ.
  • Δράσεων στον χώρο του βιβλίου, των Γραμμάτων και της Φιλαναγνωσίας
  • Δράσεων Πολυθεματικών Φεστιβάλ.
  • Ομάδων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, με σκοπό την υλοποίηση Παραγωγών, Φεστιβάλ, Περιοδειών, Εκδηλώσεων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού.
  • Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου, με σκοπό την υλοποίηση Θεατρικών Παραγωγών, Φεστιβάλ, Περιοδειών, Εκδηλώσεων Θεάτρου.
  • Πολιτιστικών Δράσεων και Προγραμμάτων για Παιδιά και Εφήβους έως 18 ετών.
  • Δράσεων Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Design.
  • Δράσεων Μουσείων και Πινακοθηκών.
  • Μουσικών Παραστάσεων, Φιλαρμονικών, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδειών και Εκδηλώσεων Μουσικής.

Οι Προσκλήσεις αφορούν επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας για πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν ή θα ξεκινήσει η υλοποίηση τους στη διάρκεια του έτους 2022 και απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με το καταστατικό τους. Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φορείς στο Μητρώο θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητας του φορέα ώστε αυτά να είναι ορθά και πλήρη κατά τον χρόνο κατάθεσης της πρότασης.

Οι μη εγγεγραμμένοι φορείς, προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει έως και τις 20/02/2022 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ως καταληκτική προθεσμία για την εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ημερομηνία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης εγγραφής στο e-mail [email protected] ή η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής της και όχι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της ταυτότητας του Φορέα.

Οι φορείς θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής της πρότασης

http://drasis.culture.gr/images/odigies_aitimatos.pdf ή στο grants.culture.gr

καθώς και τις συχνές  ερωτήσεις http://drasis.culture.gr/index.php/component/content/article/14/71-faq

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά από την 01/02/2022 μέχρι την 28/02/2022.

Κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος στο σύνολο των προσκλήσεων του παρόντος προγράμματος. Περαιτέρω αιτήματα γίνονται δεκτά μόνο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (όπως του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”), τα οποία πραγματοποιούνται μέσω διακριτής διαδικασίας. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για αντικατάσταση στα επισυναπτόμενα αρχεία των υποβληθεισών προτάσεων στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Το περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης βάσει της κυρίαρχης θεματικής τους. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η σχετική γνωμοδότηση θα γίνει από Γνωμοδοτικές Επιτροπές, εξειδικευμένες ανά πρόσκληση.

Share it!