Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα εγγραφούν είτε στο πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή στο πρόγραμμα Μηχανικών Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το  Τμήμα ΗΜΜΥ διεξάγει έρευνα αιχμής σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών πεδίων. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της λίστας κατάταξης του Φορέα Academic Ranking of World Universities, γνωστή ως Λίστα της Σαγκάη, το Τμήμα ΗΜΜΥ κατατάσσεται ανάμεσα στα 201-300 καλύτερα παγκοσμίως.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν, θα διεξάγουν έρευνα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του «Κοίος»  σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: συστήματα αυτόματου ελέγχου, υπολογιστική νοημοσύνη και μάθηση μηχανής (computational intelligence, machine learning), αυτόνομα συστήματα (autonomous systems), βελτιστοποίηση (optimization), δίκτυα (networks), ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πραγματικού χρόνου (embedded and real-time systems hardware and software), διάγνωση σφαλμάτων (fault diagnosis), κυβερνοασφάλεια, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ανοχή σφαλμάτων (cyber-security, reliability, resiliency and fault tolerance), αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα (dependable integrated systems), κυβερνοφυσικά συστήματα (cyber-physical systems), διαδίκτιο των πραγμάτων (Internet of Things), ευφυή συστήματα μεταφορών, ευφυή δίκτυα νερού, συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπολογισμός στην ακμή (edge computing). Υποψήφιοι με εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο ή/και εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Προφίλ υποψηφίων

Οι επιτυχείς υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια συστημάτων σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Θα ενθαρρύνονται να παράγουν και να δημοσιεύουν ερευνητικά αποτελέσματα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, με στόχο την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, αναμένεται ότι θα συμβάλλουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Μηχανική (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανολόγου Μηχανικού) ή Πληροφορική ή Μαθηματικών ή σε παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Προσκόμμιση ενός από τα ακόλουθα:
  • GCSE: at least C-grade,
  • IELTS Academic: a minimum total score of 6.5
  • Test of English as a foreign language (ETS TOEFL®): a minimum score of 550 (paper based), 213 (computer based) or 80 (internet-based)

Όροι υποτροφίας

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών. Περιλαμβάνει τα δίδακτρα φοίτησης καθώς και αρχικό μεικτό μηνιαίο μισθό €1.250. Από τις μεικτές απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα ταμεία του κράτους. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Άδεια μητρότητας, θα χορηγείται με βάση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν.100(Ι)/1997), καθώς και των υφιστάμενων τροποποιητικών νόμων.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση, καθώς και την ερευνητική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν (μπορεί να είναι περισσότερες από μια περιοχές)
 2. Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μπορεί να συμβληθεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) (μέχρι 1 σελίδα)

iii.   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα

 1. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc
 2. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
 3. Τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές (που θα σταλούν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος) από ακαδημαϊκό προσωπικό του οικείου Πανεπιστημίου.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22893460 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Share This Story, Choose Your Platform!