ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟ-ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Τίτλος:                         Ειδικός Επιστήμονας

Αρ. Θέσεων:               Μία (1)

Κατηγορία:                 Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για 12 έως 24 μήνες

Τόπος Εργασίας:        Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Εργαστήριο Μηχανο-Παθοφυσιολογίας του Καρκίνου του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα MMSCancer (ERC-2022-StG).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να κατέχουν:

  • μεταπτυχιακό τίτλο στην βιολογία ή σε παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
  • αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση διαφόρων τεχνικών για τη μελέτη του καρκίνου σε πειραματόζωα (π.χ. τεχνικές χορήγησης φαρμάκων, διαχείριση ποντικιών και εμφύτευσης καρκινικών κυττάρων) και στη καλλιέργεια κυττάρων .

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, συντήρηση εξοπλισμού και διαχείριση παραγγελιών.

Υποστήριξη ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο 01/01/2024 με 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα είναι €1700-2000 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
  2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
  3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
  4. Ονόματα δύο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας να είναι ακαδημαϊκός, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
  5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον  Δρ. Φώτιο Μπεκρή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 17/11/2023 και ώρα 12.00 σε μορφή PDF.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Μπεκρή (τηλ: 2289-2217  και email: [email protected]).

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Share This Story, Choose Your Platform!