Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα κορυφαίο κέντρο για έρευνα και καινοτομία στην Κύπρο στον τομέα της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης για ταλαντούχους ερευνητές/ερευνήτριες και μηχανικούς που θέλουν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες.

Το «Κοίος» παρέχει ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με συνεχείς δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, καθώς και από τη βιομηχανία, επιφέροντας κοινωνικό-οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν:

  • Ένα/μία (1) Μεταδιδακτορικό/ή Ερευνητή/τρια (Post-doctoral Researcher/Research Associate), με έμφαση στα θέματα κυβερνοασφάλειας για κυβερνοφυσικά συστήματα, μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023.
  • Δύο (2) Μεταδιδακτορικούς/ες Ερευνητές/τριες (Post-doctoral Researcher/Research Associate), με έμφαση στα ευφυή συστήματα μεταφορών, μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπετεμβρίου 2023.
  • Ένα/μία (1) Μεταδιδακτορικό/ή Ερευνητή/τρια (Post-doctoral Researcher/Research Associate), με έμφαση στα έξυπνα δίκτυα νερού, μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Ενα/μία(1) Ερευνητή/τρια Μηχανικό (Research Engineer), με έμφαση στα συστήματα ενέργειας, μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Ένα/μία (1) Eρευνητή/τρια Μηχανικό (Research Engineer), με έμφαση στο ComputerVision, μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Τέσσερις (4) Ερευνητές/τριες Μηχανικούς (Research Engineers), με έμφαση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπετεμβρίου 2023.
  • Τέσσερις (4) Μηχανικούς Λογισμικού (Software Engineers (front-end/back-end), μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Ένα/μία (1) Solution Architect, μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Ένα/μία (1) Laboratory and Research Infrastructure Specialist, μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 22-893460, να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Αριστείας «Κοίος: https://www.kios.ucy.ac.cy/open_positions_categories/open-positions/

Share This Story, Choose Your Platform!