Μεγάλο μέρος της έκθεσης αφιερώνεται στην Αθήνα της περιόδου 1834 – 1878 όταν ανέλαβε τον ρόλο της πρωτεύουσας του νεοσύστατου κράτους και στην γαλλική παρουσία και δράση στη χώρα σε αυτή την περίοδο.

Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, ένα από το μεγαλύτερα Μουσεία του κόσμου, το Λούβρο, διοργανώνει την έκθεση Παρίσι – Αθήνα. Η γέννηση της νεότερης Ελλάδας, 1675 – 1919. Μέσα από τα έργα τέχνης επιχειρείται ένα ταξίδι στο χρόνο και  σκιαγραφούνται οι πολιτιστικοί δεσμοί ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2022, η αίθουσα περιοδικών εκθέσεων Hall Napoleon φιλοξενεί 356 έργα τέχνης μέσα από τα οποία αποτυπώνονται οι απαρχές της φραγκικής/γαλλικής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο μετά τη Δ΄ Σταυροφορία, οι καλλιτεχνικές αξίες στη μεταβυζαντινή Ελλάδα, ο ελληνικός αγώνας για εθνική ανεξαρτησία, τα ταξίδια γάλλων πρέσβεων στην Ελλάδα κα το φιλελληνικό κίνημα, η γαλλική επιστημονική αποστολή του Μορέως.

Μεγάλο μέρος της έκθεσης αφιερώνεται στην Αθήνα της περιόδου 1834 – 1878 όταν ανέλαβε τον ρόλο της πρωτεύουσας του νεοσύστατου κράτους και στην γαλλική παρουσία και δράση στη χώρα σε αυτή την περίοδο με την ίδρυση της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, τις αρχαιολογικές ανασκαφές σε Δελφούς και Δήλο και σχέση των Ελλήνων καλλιτεχνών με τη νεωτερική τέχνη που έχει ως επίκεντρο το Παρίσι.

Στην έκθεση δανείζουν έργα πενήντα ένα πολιτιστικά ιδρύματα του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου, το Βρετανικό Μουσείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, το Μουσείο του Cluny, το Musee d’Orsay, το Petit Palais και η Πινακοθήκη Gabriel Millet. Σημαντικά έργα προέρχονται από την Ελλάδα, από Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία αρμοδιότητας ΓΔΑΠΚ (44 έργα), την Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη και τη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.

Την οργάνωση της έκθεσης ανέλαβαν οι Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Αλέξανδρος Σούτσος, η Αναστασία Λαζαρίδου, διευθύντρια της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΥΠΠΟΑ, και ο Jean-Luc Martinez, πρόεδρος – διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου συνεπικουρούμενος από τη bora Guillon.