Το World Water Museum δημιουργήθηκε το 2010 και πρόκειται για πολυμορφικό έργο, απόλυτα ανοιχτό στην κοινωνία.  Χαρακτηρίζει το νερό ως “μουσειακό είδος”, και τη συλλογή δειγμάτων από ποτάμια και λίμνες από όλο τον κόσμο, ως “μουσειακά εκθέματα”.

Το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της σύγχρονης διαδραστικής, μουσειακής εμπειρίας και της έννοιας του συμμετοχικού, ανοιχτού Mουσείου, με κεντρικό άξονα την ζωή του ανθρώπου, θέτει υπό την αιγίδα του το διαδραστικό project “World Water Museum” της Υδραίας εικαστικού Καίτης Χαλιορή. Το World Water Museum, θα αναπτύξει τις δράσεις και τις δραστηριότητές του, στους χώρους του Μουσείου, στο οποίο και θα έχει ενταχθεί σταδιακά μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Το World Water Museum δημιουργήθηκε το 2010 και πρόκειται για πολυμορφικό έργο, απόλυτα ανοιχτό στην κοινωνία. Στηρίζεται στην διάδραση και στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην θετική χρήση των ψηφιακών μέσων και των social media, στον ακτιβισμό και στην επικοινωνία. Χαρακτηρίζει το νερό ως “μουσειακό είδος”, και τη συλλογή δειγμάτων από ποτάμια και λίμνες από όλο τον κόσμο, ως “μουσειακά εκθέματα”. Η φύλαξη των δειγμάτων γλυκού νερού, επιτελείται ως συμβολική πράξη και έκφραση δίκαιης περιβαλλοντικής ανησυχίας, εντός ενός Mουσείου χωρίς επιστημονικά κριτήρια ταξινόμησης και σπάνια αντικείμενα.

Το ΙΑΜΥ θεωρεί πολύ ξεχωριστή και σημαντική αυτή τη συνεργασία με την εικαστικό Καίτη Χαλιορή, καθώς η Ύδρα, εκτός από τη σημειολογία του ονόματος, διαθέτει και άλλα χαρακτηριστικά που την καθιστούν το ιδανικό site specific περιβάλλον εγκατάστασης του World Water Museum, καθώς και πλήθος τεκμηρίων τη βιωμένης έλλειψης του νερού και της προσπάθειας άντλησης και συγκέντρωσής του για την επιβίωση των κατοίκων: αρχαίες πηγές που στέρεψαν, στέρνες, πηγάδια, λούκια, κουσιά (κουβάδες), υδροδοχεία, στάμνες, υδροφόρες, δεξαμενές, ακόμα και δρόμους που τους ονομάζει ”ποτάμια”.

Με την έναρξη της συνεργασίας, το ΙΑΜΥ ανακηρύσσει το έτος 2022 ως: “ Έτος Στέρνας και Πηγαδιού”, και ξεκινάει την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης για την διάσωση της υδραίικης στέρνας και των πηγαδιών του νησιού.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις:

  1. Συμμετοχή στα δώδεκα δίωρα Webinar, στο πλαίσιο της έδρας της Unesco, στο Πανεπιστήμιο Ca ‘Foscari της Βενετίας«Πέρα από τα Μουσεία. Εργαλεία για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νερού».
  2. Συμμετοχή στην ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνει το Global Network of Water Museums με θέμα: “I Remember Water” που θα παρουσιαστεί στις 22 Μαρτίου 2022. Οι φωτογραφίες που θα συμμετάσχουν είναι αποτυπώσεις των υδραίων Μάκη Καραμάνογλου και Σπήλιου Σπηλιώτη.
  3. Project: “Της Ύδρας το Νερό”. Μέσω της αντίστοιχης ομάδας του facebook, αναπτύσσεται μία εποικοδομητική και πολύπλευρη συζήτηση, γύρω από τα θέματα του νερού της Ύδρας, τα σύγχρονα θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους του νησιού.
  4. Έρευνα, αποτύπωση και ανάδειξη της ιστορίας του νερού της Ύδρας. Συγκέντρωση τεκμηρίων, αντικειμένων, ψηφιακού υλικού, καταγραφών προφορικών ιστοριών κλπ., με στόχο την μελλοντική έκδοσή της.

Το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας, επιθυμεί να εμπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει, να δραστηριοποιήσει τη μουσειακή κοινότητα και να δημιουργήσει κουλτούρα και κίνημα περιβαλλοντικής Αειφορίας. Με πυρήνα το World Water Museum, στοχεύει να καταστήσει την Ύδρα κέντρο συνάντησης μεταξύ ατόμων και φορέων της τέχνης, της επιστήμης, της περιβαλλοντολογίας, της οικολογίας, της έρευνας και γενικότερα κάθε θεματολογίας που αφορά στο νερό, αλλά και ως τόπο διεξαγωγής ενός διεθνούς Φεστιβάλ–Γιορτής, για την πηγή της ζωής: ΤΟ ΝΕΡΟ!

World Water Museum: http://worldwatermuseum.com/

Share it!