Οι εταίροι του έργου SaveWoodenBoats σας προσκαλούν στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τη “Διάσωση Ξύλινων Παραδοσιακών Καϊκιών μέσω Ψηφιακής αποτύπωσης τους, ανάπτυξης ολοκληρωμένης πλατφόρμας περιήγησης και εφαρμογών AR/VR” που θα διεξαχθεί τις 25 & 26 Σεπτεμβρίουστο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας.

Στην Ελλάδα, χώρα κατ’ εξοχήν ναυτική, σώζονται ακόμη σκάφη κατασκευασμένα με παραδοσιακές τεχνικές και με μοναδική αξία ως προς τα πολιτισμικά και τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά.

Το παρόν συνέδριο -με αφορμή τις εργασίες διάσωσης και αποκατάστασης ενός από τα μοναδικά ξύλινα παραδοσιακά σκάφη της χώρας μας, του Ελένη Π., το οποίο έχει κατασκευαστεί με προβιομηχανικές τεχνικές- στοχεύει να προτείνει μία νέα προσέγγιση στα διεθνή δεδομένα στους τομείς της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης ξύλινων και άλλων ιστορικών πολιτιστικών μνημείων και  παραδοσιακών κατασκευών, με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων, σε ότι αφορά την προστασία και διάσωση του Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας.

Παράλληλα, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή διεπιστημονικού διαλόγου σχετικά με το παρόν και το μέλλον της μελέτης ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική και διεθνή κοινότητα και αφορούν τα επαπειλούμενα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη και τις ιστορικές κατασκευές εν γένει και τη διάσωση τους.

Share This Story, Choose Your Platform!