Τα δύο ακίνητα παραχωρήθηκαν στον Δήμο Ελευσίνας  για τη στέγαση των δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Το πρώην Αναψυκτήριο και ο Θερινός Κινηματογράφος στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας θα φιλοξενήσουν έργα και δράσεις της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη χρονιά του τίτλου. Τα δύο ακίνητα παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό, για 10 χρόνια στον Δήμο Ελευσίνας, με ειδική νομοθετική ρύθμιση, ενώ είχαν προηγηθεί οι ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Τα δύο ακίνητα θα καλύψουν τις ανάγκες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ενώ θα συνδράμουν και στη συνολικότερη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου.

Το κτήριο του πρώην Αναψυκτηρίου, που κατασκευάστηκε την περίοδο φιλοξενίας της αμερικανικής βάσης, βρίσκεται σε κομβικό σημείο του παραλιακού μετώπου, σε άμεση σύνδεση με τον κεντρικό πεζόδρομο της Ελευσίνας. Αποτελείται από μια ενιαία αίθουσα πολλαπλών δυνατοτήτων και βοηθητικούς χώρους που φιλοξενούν καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, προβολές και συναντήσεις. Ο Θερινός Κινηματογράφος Ελευσίνας, που βρίσκεται δίπλα στον χώρο του Αναψυκτηρίου, είναι ο μοναδικός θερινός κινηματογράφος της πόλης.

Και τα δύο ακίνητα αποτελούν τοπόσημα της πόλης και πόλο έλξης των νέων κάθε ηλικίας, αλλά και των εθνοτοπικών συλλόγων. Κύριος σκοπός τόσο της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, όσο και του Δήμου Ελευσίνας είναι η αναμόρφωση των δύο κτιρίων, ώστε να αποτελέσουν σημαντικά έργα παρακαταθήκης που θα κληροδοτήσει στην πόλη ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Share This Story, Choose Your Platform!