Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας συναντήθηκε και ενημερώθηκε από εκπροσώπους του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ» ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ” στα γραφεία του Δημαρχείου Αγιάς παρουσία και της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες υπογραφής σύμβασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος για την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει χωμάτινο φράγμα με κεντρικό αδιαπέραστο πυρήνα, μετωπικό υπερχειλιστή στο δεξί αντέρεισμα και σήραγγα εκτροπής-υδροληψίας επίσης στο δεξί αντέρεισμα. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει τα έργα αποχέτευσης των πλημμυρικών υδάτων στα κατάντη του φράγματος και τα έργα βελτιωσης της επαρχιακής οδού Αγιάς – Αγιόκαμπου και της αγροτοδασικής παραλίμνιας οδού.

Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας δήλωσε: “Το φράγμα του Αγιόκαμπου είναι πολλαπλού σκοπού και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής και του εμπλουτισμού του υδροφορέα. Είναι ένα έργο που θα συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού που θα μπορεί να συμβάλει στις υδρευτικές και στις περιβαλλοντικές ανάγκες αλλά και θα αποτελέσει ένα αντιπλημμυρικό έργο που θα θωρακίσει και θα προστατέψει τις ιδιοκτησίες και την περιοχή παραπλεύρως του Ρέματος Πουρί (Γέφυρα Καλατράβα)”

Share This Story, Choose Your Platform!