Τον Οκτώβριο του 2019 η Brigitte Sellier δώρισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέρος του αρχείου του πρόγονού της, στρατιωτικού Χρήστου Ζυγούρη.

Φωτογραφικά άλμπουμ, λυτές φωτογραφίες, παράσημα και μετάλλια αποτυπώνουν τη δράση του κατά τη διάρκεια των μεγάλων πολεμικών γεγονότων του πρώτου μισού του 20ου αιώνα: τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι περισσότερες προέρχονται από την εποχή που υπηρέτησε ως λοχαγός διευθυντής του 3ου Επιτελικού Γραφείου της 5ης Μεραρχίας το 1921-1922 και ως υποστράτηγος διοικητής της 9ης Μεραρχίας στα ελληνοαλβανικά σύνορα την περίοδο 1940-1941.

Την καταγραφή του αρχείου επιμελήθηκε ο ιστορικός Μιχάλης Κοκολάκης και σύντομη περιγραφή του έχει αναρτηθεί από τα ΓΑΚ στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων.

Τα φυσικά τεκμήρια μπορεί να μελετήσει κανείς στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Χειρογράφων.

Στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο φυλάσσεται επιπλέον αρχειακό υλικό του ίδιου, όπως πολεμικές εκθέσεις, σημειωματάρια και αλληλογραφία.

Παρασκευή Καπώλη, Ιστορικός

Share This Story, Choose Your Platform!