Παρουσίαση έκδοσης: Έλλη Δρούλια

Τίτλος: La France et la Grèce au XXe siècle : des archives à l’histoire, sous la direction de Maximilien Giraud et Claire Béchu [Η Γαλλία και η Ελλάδα τον 20ό αιώνα: από τα αρχεία στην ιστορία, υπό την διεύθυνση των Maximilien Giraud και Claire Béchu].

Συγγραφέας: Συλλογικό

Επιστημονική επιμέλεια: Maximilien Giraud και Claire Béchu

Εκδόσεις: École Française d’Athènes / Γαλλική Σχολή Αθηνών

Kατηγορία: Ιστορία

Έτος έκδοσης: 2021

Σελίδες: 443

Παρουσίαση έκδοσης: Έλλη Δρούλια

Αρχεία: κοινό ενδιαφέρον μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Ο ρωμαλέος τόμος περιλαμβάνει συμβολές Γάλλων και Ελλήνων ερευνητών που εργάζονται συστηματικά στον τομέα των αρχείων και οι οποίοι εκπροσωπούν οργανισμούς που φυλάσσουν αρχεία. Δομείται σε τέσσερις ενότητες που τιτλοφορούνται «Πολιτική, Διπλωματική και Στρατιωτική Ιστορία»,  «Κοινότητες, Άτομα και  », «Έρευνα, Εκπαίδευση, Σπουδαστές», και «Καλές Τέχνες και Λογοτεχνία».

Όλες οι εργασίες υπογραμμίζουν την βαρύνουσα σημασία των αρχείων και συγχρόνως, διατυπώνουν τις δυνατότητες άλλων πολλών ερευνών και μελλοντικά προγράμματα μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών κρατών.

Η Έλλη Δρούλια είναι πρ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής

Share it!