Τίτλος:
Περιφερειακή Πολιτιστική Πολιτική. Επιχειρώντας μια βιώσιμη προσέγγιση. Μονογραφία.

Συγγραφέας:
Ιωάννης Α. Ανδρέου

Είδος:
Μονογραφία

Εκδόσεις:
Κερατέα

Χρονολογία:
2020

Γλώσσα:
Ελληνικά

Σελίδες: 348

Διαστασεις: 29 x 21 εκ.

Share it!

Στην συγκεκριμένη Μονογραφία επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τον προσδιορισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό/ εφαρμογή ουσιαστικής/εποικοδομητικής Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων Πολιτιστικής Διαχείρισης με βιώσιμο και αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Συγκεκριμένα και με βάση τις παρακάτω θεματικές ενότητες   ,

 • Διαμόρφωση Μοντέλου Σχεδιασμού/Εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής
 • Διαμόρφωση Μοντέλου Σχεδιασμού/Εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτιστικής  Ανάπτυξης
 • Διαμόρφωση Μοντέλου Εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτιστικής  Αποκέντρωσης
 • Σύσταση/Διαμόρφωση Θεσμικού Φορέα/πλαισίου σχεδιασμού/υλοποίησης Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής
 • Συμμετοχικός Σχεδιασμός Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής.
 • Xαρτογράφηση (καταγραφή/επεξεργασία/μελέτη) Πολιτισμικού Κεφαλαίου
 • Δικτύωση Πολιτιστικών Φορέων Επικράτειας
 • Χαρτογράφηση Στοιχείων Οικονομίας του Πολιτισμού.
 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών/ψηφιακών συστημάτων  στον πολιτισμό
 • Ανάδειξη /αξιοποίηση –Τομέας Φεστιβάλ Επικράτειας,

αναπτύσσονται σε αυτήν απόψεις και προτάσεις που στόχο έχουν να αναδειχθούν οι νέοι στρατηγικοί άξονες, οι τρόποι αναδιοργάνωσης και  αναδιάρθρωσης των δομών καθώς και η ανανέωση των εργαλείων που θα συμβάλλουν στον  επαναπροσδιορισμό της.

Σκοπός της είναι να αναλυθούν οι βασικές αρχές που διέπουν -ή θα πρέπει να διέπουν- τον σχεδιασμό μιας εθνικής πολιτιστικής πολιτικής και να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα και οι αντίστοιχες δράσεις που μπορούν να καταστήσουν μια πολιτιστική πολιτική αποδοτικότερη και αμεσότερη σε σχέση με τις ανάγκες του πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τους προαναφερόμενους θεματικούς άξονες:

 • «Αγκαλιάζει» συνολικά τον  τομέα της Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής.
 • Προτείνει Μοντέλα Σχεδιασμού/Εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής , Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Πολιτιστικής Αποκέντρωσης βάσει διεθνών Πρακτικών και τάσεων που καταγράφονται.
 • Καταδεικνύει θεσμικά πλαίσια/διαδικασίες για την υλοποίηση της Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής.
 • Προσεγγίζει το επίκαιρο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης σε συνάρτηση με την Πολιτιστική Ανάπτυξη
 • Εστιάζει στην τοπική κοινωνία και στον καθοριστικό της ρόλο για τη σύνδεση πολιτισμικής πολιτικής /διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Αναλύει την σημασία και την αποτελεσματικότητα καινοτόμων θεσμών Πολιτιστικής Διαχείρισης (Δικτύωση).
 • Αναδεικνύει τον χώρο της Οικονομίας του Πολιτισμού και τις προοπτικές ανάπτυξης που εμπεριέχονται στην δυναμική του.
 • Καταγράφει και προτείνει την εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη/ προβολή του Πολιτισμικού Αποθέματος.
 • Αναδεικνύει την σημασία της Πολιτιστικής Έρευνας (Χαρτογράφηση Πολιτισμικού Κεφαλαίου) στην διαμόρφωση τεκμηριωμένης Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής.
 • Συνδέει τη θεωρία (θεωρητικό πλαίσιο και αρχές) με την πράξη (παραδείγματα έρευνας), καθώς και τη διεθνή πραγματικότητα με την ελληνική.

Οι απόψεις που κατατίθενται αποτελούν προϊόν βιωματικής προσέγγισης  στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ειδικότερα όσον αφορά την δια ζώσης «ανίχνευση» του πολιτισμικού περιβάλλοντος/κεφαλαίου της Περιφέρειας.

Εν προκειμένω, η Περιφερειακή Πολιτιστική Πολιτική αποτελεί τη στρατηγική κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης της δραστηριότητας του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής ,Φεστιβάλ & Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΓΔΣΠ/ΥΠΠΟΑ στο οποίο προΐσταμαι από το 2011 και στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται στον παρόν κείμενο απόψεις και προτάσεις που σκοπό έχουν να αναδειχθούν οι νέοι στρατηγικοί άξονες, οι τρόποι αναδιοργάνωσης και  αναδιάρθρωσης των δομών καθώς και η ανανέωση των εργαλείων που θα συμβάλλουν στον  επαναπροσδιορισμό της.

Ιωάννης Ανδρέου

Προϊστάμενος Τμήματος

Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ&

Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΓΔΣΠ/ΥΠΠΟΑ

Ρεθύμνου 1-ΤΚ.10683-Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ

210 3232785 – 6942855309

email [email protected]