Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών παρουσιάζουν την

έκδοση Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 1844-1967

(επιστ. επιμ. Κατερίνα Δέδε, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Λίνα Λούβη, Ηλίας

Νικολακόπουλος, Σωτήρης Ριζάς) την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, ώρα 18:30, στο

Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασιλέως

Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Ο τόμος παρουσιάζει το σύνολο των κομματικών μορφωμάτων που εκπροσωπήθηκαν

στο Κοινοβούλιο την περίοδο 1844-1967, με στόχο να αποτυπωθεί η συνέχεια του

κομματικού φαινομένου ως μοχλού της δημοκρατίας και να αναδειχθούν οι σταδιακές

μεταλλάξεις του. Τη συγγραφή των 135 λημμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται κόμματα,

κοινοβουλευτικές ομάδες, και συνασπισμοί κομμάτων, ανέλαβαν σαράντα οκτώ

ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες αξιοποιώντας πρωτογενείς και δευτερογενείς

πηγές.

Περιγράφονται, όχι μόνο τα κόμματα, αλλά και οι ιδιαίτερες δυναμικές της κάθε εποχής

που ώθησαν στη δημιουργία τους, ενώ προσφέρεται και μια γλαφυρή απεικόνιση της

ελληνικής πολιτειακής εξέλιξης ως μέσο αντίδρασης στις παγκόσμιες μεταρρυθμίσεις και

αλλαγές. Έτσι, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη συνολική ιστορία

του πολιτικού κόμματος ως βασικού παράγοντα της ελληνικής πολιτείας, από τις

πρώιμες μορφές του μέχρι και την ανάδειξή του σε βασικό πυλώνα της

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Από προσωποκεντρικές, τοπικές πολιτικές φατρίες

μέχρι την οργάνωση πολυδιάστατων εθνικών κομμάτων ως μέσου έκφρασης νέων ιδεών,

η ταραχώδης πορεία του κοινοβουλευτικού κομματικού φαινομένου αντικατοπτρίζει την

ίδια την πορεία του ελληνικού κράτους.

 

Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη του Ηλία Νικολακόπουλου.

 

Περισσότερες πληροφορίες : https://foundation.parliament.gr/

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ

Share This Story, Choose Your Platform!