Τίτλος: Αλμυρός 1881-1940. Πρωτογενείς λαογραφικές καταγραφές. Δημοτικά τραγούδια, έθιμα, γλωσσικό υλικό

Επιστημονική επιμέλεια ύλης / αρχειακή έρευνα: Ευάγγελος Καραμανές, Δημήτρης Γεωργίκος, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Γιαννούλα Ζγουλέτα

Είδος: Λαογραφία

Εκδόσεις: Εθνικό Τυπογραφείο

Σελίδες: 102

Αφορμή για την δημιουργία της έκδοσης ήταν η πρωτοβουλία του Εθνικού Τυπογραφείου για την έκδοση πρωτογενούς αρχειακού και άλλου υλικού για τον Αλμυρό και την περιοχή του από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο Ελληνικό κράτος το 1881 έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με αναπαραγωγή των πρωτότυπων τεκμηρίων.

Στην έκδοση δημοσιεύονται δύο χειρόγραφες συλλογές δημοτικών τραγουδιών του Χρίστου Κ. Πριάκου, φιλολόγου, φοιτητή του Νικολάου Πολίτη στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με καταγωγή από τους Κοκκωτούς Αλμυρού που προέρχονται από το Φροντιστήριο του Ν. Γ. Πολίτη στην Φιλοσοφική Σχολή.  Κατατέθηκαν στο Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών (σήμ. ΚΕΕΛ) μετά τον θάνατο του Πολίτη το 1921, από την οικογένειά του.  Ο Χρ. Πριάκος τις συνέταξε ως τελειόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής λίγα χρόνια νωρίτερα.  Επίσης, η έκδοση περιλαμβάνει την δημοσιευμένη το 1915, από τον Ν. Γ. Πολίτη στο περιοδικό «Λαογραφία» (τόμ. Ε΄) συλλογή του Πριάκου με κάλαντα των Θεοφανείων και σχετικό εθιμολογικό υλικό της περιοχής Αλμυρού όπως και μικρή συλλογή ασμάτων της Χαρίκλειας Πριάκου.  Η εν λόγω συλλογή φυλάσσεται στο Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας (1954) και προέρχεται από το Λαογραφικό Φροντιστήριο του Γεωργίου Α. Μέγα καθηγητή της Λαογραφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τέλος δημοσιεύεται ποικίλο γλωσσικό υλικό που συνέλεξε στον Αλμυρό ο Δ. Πουλάκης το οποίο φυλάσσεται στο Κέντρον Ερεύνης των Ελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ιστορικό Λεξικό (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών (1941).

Η έκδοση περιλαμβάνει Πρόλογο του Ευαγγέλου Καραμανέ, Διευθύνοντος το ΚΕΕΛ και του Δημητρίου Γεωργίκου, Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, κείμενα των Ευαγγέλου Καραμανέ με τίτλο «Πρώιμες λαογραφικές καταγραφές στην περιοχή Αλμυρού» και Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη με θέμα «Ο λαϊκός πολιτισμός της περιοχής Αλμυρού».

Share it!