Ο κ. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, δώρισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη 125 παλαιά και σπάνια βιβλία που χρονολογούνται από τον 15ο μέχρι τον 19ο αιώνα.

Ξεχωρίζει το «Υπόμνημα εις τας πέντε φωνάς [του Πορφυρίου]» του νεοπλατωνιστή φιλοσόφου Αμμωνίου του Ερμείου, τυπωμένο στη Βενετία το 1500 από τον φημισμένο Κρητικό τυπογράφο Ζαχαρία Καλλιέργη, με δαπάνη του συμπατριώτη του Νικολάου Βλαστού. Το αντίτυπο έχει την ιδιαιτερότητα να φέρει σε χρυσοτυπία το επίτιτλο και το πρωτόγραμμα της πρώτης σελίδας, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή, το οποίο φανερώνει ότι προοριζόταν για κάποιο επιφανές πρόσωπο, γεγονός που ενισχύεται από το ζωγραφισμένο οικόσημο που το συνοδεύει. Το συγκεκριμένο τεκμήριο εμπλουτίζει τη Συλλογή Αρχετύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η οποία αριθμεί πλέον περί τα 170 αρχέτυπα, βιβλία δηλαδή τυπωμένα μέχρι το 1500.

Τα υπόλοιπα τεκμήρια είναι κυρίως θρησκευτικά έντυπα τυπωμένα στα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας και της Κωνσταντινούπολης και, σε μικρότερο βαθμό, διοικητικά κείμενα από την Κέρκυρα. Τέλος, δεν λείπουν βιβλία που σχετίζονται με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και εκδόθηκαν στη Βιέννη, τη Λειψία και το Παρίσι. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι πολλά από αυτά διατηρούν ακόμη την πρωτότυπη βιβλιοδεσία της εποχής, κατά κύριο λόγο από χαρτόνι. Αρκετά μάλιστα δεν υπήρχαν στις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπως Ακολουθίες Αγίων, οι οποίες δεν σώζονται σε πολλά αντίτυπα, επειδή τυπώνονταν και κυκλοφορούσαν σε μικρά φυλλάδια.

Τα τεκμήρια της δωρεάς μπορεί να τα μελετήσει κανείς στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καθώς έχουν ενταχθεί στη Συλλογή Πολυτίμων και Σπανίων της ΕΒΕ.

Share This Story, Choose Your Platform!