Τίτλος: «Ανεγείρονται αι κλειναί Αθήναι. Η γένεση μιας πρωτεύουσας»

Χρονολογία: 2024

Εκδόσεις: ΓΑΚ

Θέμα: Ιστορία, Κατάλογος έκθεσης

Σελίδες: 144

Πολυτελής κατάλογος της έκθεσης  «Ανεγείρονται αι κλειναί Αθήναι. Η γένεση μιας πρωτεύουσας» που διοργανώνεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Κεντρικό Κτήριο.

Αφορμή για την έκθεση αποτελεί η συμπλήρωση 190 χρόνων από τo διάταγμα της 18ης/30ης Σεπτεμβρίου 1834 που έχρισε την Αθήνα «Βασιλική καθέδρα και Πρωτεύουσα». Ο κατάλογος, ακολουθώντας τη διάρθρωση της έκθεσης καλύπτει σε οκτώ ενότητες: «Αθήνα: Βασιλική Καθέδρα και Πρωτεύουσα», «Βασιλικά Ανάκτορα», Δημόσια κτήρια», «Οδοί – πλατείες- κρήνες», «Δημόσια έργα και υποδομές», «Αρχαιότητες», «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η πολιτιστική ζωή στην Αθήνα», «Η εμπορική και η βιοτεχνική παραγωγή στην Αθήνα».

Ο κατάλογος φιλοξενεί κείμενα του Υπουργού Κυρ. Πιερρακάκη, της Αναπλ. Γεν. Δι/ντριας των ΓΑΚ Αμαλίας Παππά, του καθ. Ιστορίας Δημήτρης Σωτηρόπουλος, της ιστορικού τέχνης Μαριλένας Κασιμάτη, της Αρχεινόμου των ΓΑΚ  Άννας Κουλουρίδη, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την συλλογή των ΓΑΚ.

Share it!