Σκοπός /Στόχοι:

Το εισαγωγικό σεμινάριο στην εικαστική θεραπεία έχει σκοπό:

 • Να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της εικαστικής θεραπείας
 • Να βοηθηθούν –μέσα από την εκπαιδευτική /βιωματική εμπειρία
 • Να κατανοήσουν και να βιώσουν τη δημιουργική διαδικασία μέσα από την διαπραγμάτευση των εμποδίων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της διαδικασίας και τελικά
 • Να αντιληφθούν πως η εικαστική θεραπεία βοηθά στην συναισθηματική έκφραση του ανθρώπου και πως επιδρά τελικά στην ανάπτυξη του και στην ζωή του.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα χρησιμοποιηθούν τα εξής μέσα:

 • Μελέτη και επεξεργασία θεωρητικού υλικού, από τηνπροτεινομενη βιβλιογραφία
 • Βιωματικές ασκήσεις εικαστικής έκφρασης
 • Ομαδική διεργασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Παρουσίες.(80%)
 • Ενεργό Συμμετοχή και στην εκπαιδευτική ομάδα εμπειρίας.
 • Εργασία πάνω στη κριτική αξιολόγηση της εμπειρίας.
 • Βιβλιογραφία:Marion Milner, Cathy A. Malchiodi, Madeline Mc. Murray.

  

Συντονίστριες:      

Ν.Δ . Αναγνωστοπούλου, Μaster Ψυχολογίας,  Εικαστική  Ψυχοθεραπεύτρια ECP.h

Ειρήνη Βουτσά, Ειδική παιδαγωγός Εικ. Ψυχοθεραπεύτρια

  

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 6μήνη.

Ημέρες διεξαγωγής 1ου εξάμηνου: 8/10, 12/11, 10/12, 14/1, 11/2, 11/3  Ώρα: 10:00-16:00

Ημέρες διεξαγωγής 2ου εξαμήνου: 18/3, 8/4, 13/5, 10/6, 1/7 Ώρα: 10:00- 17:00.

Πηγή Φωτογραφίας: Έκδοση Madeline McMurray (1988) Illuminations, the healing Image, Wingbow Pr

Share This Story, Choose Your Platform!