Στο πλαίσιο του φεστιβάλ “You and AI: Through the algorithmic lens” στο Πεδίο του Άρεως

Share it!

To You and AI: Through the algorithmic lens είναι ένα φεστιβάλ διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο διερευνά πώς και από ποιους δημιουργούνται και καθορίζονται τα αλγοριθμικά συστήματα, καθώς και πώς επεηρεάζουν και διαμορφώνουν την κοινωνία και τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο.

Τα διαδικτυακά συνέδρια:

Οn Art and & AI

29-30 Ιουνίου 2021

To «ON ART & AI» είναι ένα διήμερο συνέδριο που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν κριτικά, εννοιολογικά και καλλιτεχνικά τον διάλογο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη δημιουργικότητα, τη νοημοσύνη, την εργασία και την ηθική.

Το συνέδριο εκτυλίσσεται σε δύο σκέλη: «Δημιουργώντας με την τεχνητή νοημοσύνη» και «Εξετάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη».

Το πρώτο σκέλος του συνεδρίου διερευνά τη σχέση AI και δημιουργικότητας, καθώς και καλλιτεχνικές εφαρμογές AI, μηχανικής μάθησης, και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις τέχνες. Οι ομιλητές, οι καλλιτέχνες και οι θεωρητικοί που συμμετέχουν στις συνεδρίες μοιράζονται τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι αλληλεπιδρούν με αυτά τα συστήματα γνώσης, τις νέες αφηγήσεις που κατασκευάζουν, και τις δημιουργικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Το σκέλος του συνεδρίου με τίτλο «Εξετάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη» περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις που εστιάζουν στις κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Από την πολιτική για τα σύνολα εκπαιδευτικών δεδομένων (training sets) μηχανικής μάθησης ως τα αλγοριθμικά συστήματα, τη δύναμη και την αδυναμία τους, οι συμμετέχοντες ομιλητές καλούνται να μοιραστούν τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες αλληλεπιδρούν με αυτές τις ιδέες και ανταποκρίνονται στα τρέχοντα θέματα

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα: https://www.onassis.org/el/whats-on/festival-you-and-ai-through-the-algorithmic-lens/online-conference-on-art-ai

H ηθική της ανατροπής στους τομείς της τέχνης και της έρευνας: από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Βιοηθική

5-7 Ιουλίου 2021

Το συνέδριο διερευνά ποια θα μπορούσαν να είναι τα συστατικά μέρη ενός πλαισίου δεοντολογίας για την προσέγγιση, την κατανόηση και τη ρύθμιση των ανατρεπτικών τεχνολογιών, εστιάζοντας στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. Με διάρκεια τριών ημερών και μέσα από δράσεις πολλών τύπων (κεντρικές ομιλίες, στρογγυλά τραπέζια, ηλεκτρονικές διαλέξεις), συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες παγκόσμιου βεληνεκούς από τους τομείς της καινοτομίας, των τεχνών, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της προστασίας δεδομένων και της βιοηθικής, οι οποίοι στοχεύουν να επεξεργαστούν τρόπους ανάπτυξης και λειτουργίας ενός αξιόπιστου πλαισίου δεοντολογίας για τις ανατρεπτικές τεχνολογίες. Στόχος είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών κλάδων και προοπτικών και η εξέταση προσεγγίσεων που προέρχονται από πολλές πηγές κι αφορούν μη κατατάξιμα και δυσερμήνευτα προβλήματα, μέσα από την ανάλυση των ηθικών προκλήσεων που θέτουν οι ανατρεπτικές τεχνολογίες.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα: https://www.onassis.org/el/whats-on/festival-you-and-ai-through-the-algorithmic-lens/the-ethics-of-disruption-from-ai-to-bioethics-in-art-and-research