Τίτλος: Π.Μ.Σ. Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη

Επιστημονικός κλάδος:
μεταναστευτικές σπουδές

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-mmrfe

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη” είναι μια νέα, πρωτότυπη ιδέα που δημιουργήθηκε από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι το πρώτο Διεθνές Μεταπτυχιακό στις μεταναστευτικές σπουδές (ΜΜΣ) στην Ελλάδα που διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά μαθήματα που συνδυάζει αρθρωτά διεπιστημονικές προοπτικές σε θέματα μετανάστευσης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με ξεχωριστή σημασιολογική σημασία καθώς εδρεύει στη Μυτιλήνη της Λέσβου, προσφέρει ένα πλούσιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και μια μοναδική προσέγγιση. Περιλαμβάνει διαδικτυακά μαθήματα καθώς και επιτόπια έρευνα και εργαστήρια διαθέσιμα για τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων της Λέσβου, προσφέροντας μια διεπιστημονική προοπτική για τις σπουδές μετανάστευσης μέσω μαθημάτων και εξωσχολικών ευκαιριών.

Αυτό το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της παγκόσμιας μετανάστευσης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της κινητικότητας, καλύπτοντας ένα πλήθος σημαντικών σύγχρονων συζητήσεων στο σημερινό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της πρόσφατης κρίσης μετανάστευσης και υγείας. Έμφαση δίνεται στον σύγχρονο λόγο και τις συζητήσεις για τα ακόλουθα μαθήματα: Ιστορία της Μετανάστευσης και Αναγκαστικός Εκτοπισμός. Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ιατρική Ανθρωπολογία και Κινητικότητα του Πληθυσμού, Βέλτιστες Πρακτικές στη Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση στον τομέα της υγείας, Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες, Βασικοί Όροι στη Στατιστική, Επιδημιολογία και Δημογραφία στις Μεταναστευτικές Μελέτες, Πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελλάδα και στην ΕΕ, Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Προσφύγων και των Μεταναστών, Πολιτικές Ένταξης Μεταναστών σε Δράση, Εγκληματικές και Εγκληματικές Πολιτικές στην Αναγκαστική Μετανάστευση, Μετανάστευση ως Διάλεξη.

Οι μαθητές εισάγονται έτσι σε βασικές θεωρητικές έννοιες και εκπαιδεύονται από μελετητές και επαγγελματίες με προηγούμενη εμπειρία στη μετανάστευση, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παγκόσμια υγεία, τις στατιστικές, την επιδημιολογία και τον ανθρωπισμό. Πολύτιμες συνέργειες με αναγνωρισμένους φορείς στον τομέα, ΜΚΟ και βασικούς ενδιαφερόμενους θα ενισχύσουν την ικανότητα των μαθητών, την κριτική και τεκμηριωμένη προσέγγισή τους και θα τους εξυπηρετήσουν, ως μελλοντικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκτοπισμού, για την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής επιστήμης και της ανθρωπιστικής έρευνας. Οι φοιτητές ,μπορούν να ακολουθήσουν εν συνεχεία μια σταδιοδρομία σε κυβερνητικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και στον αυξανόμενο αριθμό εγχώριων ή διεθνών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στο προσφυγικό ζήτημα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τους ανθρωπιστικούς τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες – επικοινωνήστε μαζί μας: [email protected]/

https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-mmrfe

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΜΣΔΜ 2024-25