Οκτώβριος 2022 – Ιούνιος 2023

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση εννοιών που αφορούν την οικογένεια τόσο ως ένα «ζωντανό εξελισσόμενο σύστημα» (η δομή της οικογένειας, η δυναμική της, οι αλληλεπιδράσεις της, ο κύκλος ζωής της οικογένειας), όσο και η οικογένεια ως σύστημα όπου μπορεί να εκδηλωθεί «ψυχοπαθολογία» δηλ. εκδήλωση συμπτώματος σε κάποιο από τα μέλη του.

Θα συζητηθούν βασικές αρχές μοντέλων οικογενειακής θεραπείας και θα δοθεί έμφαση στις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιεί η προσέγγιση της εικαστικής ψυχοθεραπείας τόσο για την εκτίμηση, αξιολόγηση, διάγνωση του οικογενειακού συστήματος όσο και για την θεραπευτική παρέμβαση σε οικογενειακά προβλήματα.

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή σεμιναρίου σε 9 τρίωρα μαθήματα (θεωρία & βιωματικές ασκήσεις). Απαραίτητη προϋπόθεση η μελέτη και η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Εισηγητές:

  • Ντιάνα Καγιάφα (Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια)
  • Νταϊάνα Σαραντοπούλου (Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια)

Ημερομηνίες και τρόπος διεξαγωγής:

Παρασκευές, 17.00-20.00, κυρίως διαδικτυακά με κάποιες δια ζώσης συναντήσεις.

07/10, 11/11, 09/12, 13/01, 10/02, 10/03, 07/04, 12/05, 09/06

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση:  [email protected]

 

Share This Story, Choose Your Platform!