Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας συνεχίζουν να διοργανωνούν νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ανταποκρίνται στις ανάγκες της επιστήμης και τη αγοράς.  Τα προγράμματα υποστηρίζονται από τις απαραίτητες τεχνολογικές και κτιριακές υποδομές εξασφαλίζονατς το υψηλό επίπεδο σπουδών.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προγράμματα Σπουδών Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) | Εαρινό Εξάμηνο 2023 – 2024

Share This Story, Choose Your Platform!