Τίτλος: «ΔΠΜΣ «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»

Επιστημονικός κλάδος:
Θετικές Επιστήμες
Τέχνες

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γλώσσα:
Ελληνικά & Αγγλικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
9 Μαΐου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων αποτελεί προϊόν συνεργασίας τριών Τμημάτων από δύο διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου: του Τμήματος Αρχιτεκτονικής (Πολυτεχνική Σχολή), του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή), και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, όπως, για παράδειγμα, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχαιολόγους, Γεωλόγους, Χημικούς Μηχανικούς, Συντηρητές και άλλες συναφείς ειδικότητες, και αποσκοπεί στην εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης.

Από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ο διεπιστημονικός του χαρακτήρας. Αυτός διασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης σειράς μαθημάτων που προσφέρονται από τα τρία εμπλεκόμενα τμήματα, από καταρτισμένους διδάσκοντες, καθένας από τους οποίους συνεισφέρει με τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες του στο ίδιο πλαίσιο μελέτης και συντήρησης αρχιτεκτονικών μνημείων. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα από ένα εύρος επιστημονικών υποβάθρων καθώς και να συνεργαστούν στα πλαίσια κοινών διεπιστημονικών συνεργειών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία σφαιρική θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και εξασφαλίζεται η απαραίτητη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε επιστήμονες από τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς κλάδους.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά την συμμετοχή τους σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Μέσω του προγράμματος οι φοιτητές θα αποκτούν καινοτόμο γνώση και τα εφόδια να διαχειρίζονται μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά κτήρια και σύνολα, παραδοσιακές οικοδομές και οικισμούς, καθώς και οικοδομές του μοντέρνου κινήματος. Η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών στα εξειδικευμένα και σύγχρονα εργαστήρια ανάλυσης παραδοσιακών υλικών, αλλά και περιβαλλοντικής μελέτης ιστορικών κτιρίων, που διαθέτουν τα τρία εμπλεκόμενα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της υφιστάμενης έρευνας σε συναφείς με το αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης επιστημονικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με την έρευνα και να έχουν ενεργό δράση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Σπουδών θα  μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένα τμήματα, οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που ασχολούνται με το αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων. Επιπλέον, θα μπορούν να εργασθούν ως σύμβουλοι σε εξειδικευμένα έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων ιστορικής αξίας.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά και αγγλικά.

Αιτήσεις για εισαγωγή στο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο κάθε έτους γίνονται δεκτές μέχρι 31 Μαρτίου του ίδιου έτους. Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις, δείτε https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places και https://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Prospectuses/Postgr.Gr.21-23_sm.pdf. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής, Καθηγητή Ι. Ιωάννου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος; [email protected]), Αναπλ. Καθηγητή Γ. Παπασάββα (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας; [email protected]), και Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Φιλοκύπρου (Τμήμα Αρχιτεκτονικής; [email protected]), ή με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/contact-us).