Το Συμβούλιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τα τελευταία επεισόδια ξενοφοβίας και ρατσιστικής βίας σε Πάφο και Λεμεσό. Η ξενοφοβία και η ρατσιστική βία εκδηλώθηκαν στην Κύπρο με διάφορους τρόπους εδώ και καιρό αλλά για πρώτη φορά ίσως, φασιστικές ομάδες προχώρησαν σε οργανωμένη βία  και καταστροφή των περιουσιών μεταναστών, προσφύγων και ανθρώπων που εργάζονται στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την άνοδο οργανωμένων φασιστικών ομάδων στην Κύπρο οι οποίες στοχεύουν κυρίως μετανάστες και πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο νησί. Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του φασισμού και του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται και δρουν οι φασιστικές ομάδες, τα επεισόδια σε Πάφο και Λεμεσό αποτελούν τη συνέχεια και πιο οργανωμένη μορφή προηγούμενων επεισοδίων ρατσιστικής βίας.

Το Συμβούλιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών θεωρεί τα τελευταία γεγονότα ανεπίτρεπτα, ειδικά σε μία χώρα όπως η Κύπρος όπου οι έννοιες μετανάστης και πρόσφυγας όχι μόνο δεν είναι άγνωστες αλλά είναι ένα μεγάλος μέρος της ιστορίας της. Παράλληλα, το Συμβούλιο θεωρεί ότι γεγονότα όπως τα τελευταία πρέπει να αντιμετωπίζονται εκ μέρους της Πολιτείας άμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου καλεί την Πολιτεία όπως αντιμετωπίσει άμεσα και με δραστικό τρόπο τη δραστηριότητα οργανωμένων ομάδων βίας κατά μεταναστών και προσφύγων καθώς και να συνδράμει οικονομικά τα θύματα των επιθέσεων των οποίων η περιουσία υπέστη ζημία. Καλεί επίσης όλα τα οργανωμένα σύνολα και κυρίως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου όπως προβάλουν και καλλιεργήσουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της κατανόησης και του σεβασμού όλων των ανθρώπων.

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2023

Share This Story, Choose Your Platform!