Η τέταρτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του έργου Erasmus + TranSuMan – Προηγμένη εκπαίδευση για την αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων (Advanced training on sustainable management of pastoral systems), πραγματοποιήθηκε στις 23 έως τις 24 Νοεμβρίου 2023, στη Βαλένθια (Ισπανία).

Η ομάδα έργου συγκροτείται από το Πανεπιστήμιο του Camerino (Ιταλία), ως συντονιστής, καθώς και από τρεις εταίρους: το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο Babes Bolyai (Ρουμανία).

Την πρώτη μέρα, φοιτητές από διαφορετικά έτη σπουδών και προπτυχιακά προγράμματα του Καθολικού Πανεπιστημίου της Βαλένθια συμμετείχαν σε ένα Hackathon (διαγωνισμός) είχε ως στόχο να διδάξει στους φοιτητές έννοιες σχετικές με τον νομαδισμό και τις περιβαλλοντικά αειφορικές συνέπειες που αυτός έχει. Στη δραστηριότητα, οι φοιτητές ρωτήθηκαν γιατί ο νομαδισμός είναι περιβαλλοντικά ορθός και αυτοί, χωρισμένοι σε ομάδες, έπρεπε να αναζητήσουν πληροφορίες και επιχειρήματα για να απαντήσουν στην ερώτηση και να τα καταγράψουν σε βίντεο που είδαν αργότερα καθηγητές από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια.

Τη δεύτερη μέρα, το Hackathon συνεχίστηκε με την παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών και την επακόλουθη συζήτηση από την κριτική επιτροπή, που αποτελείται από καθηγητές και ερευνητές από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια. Τη μέρα αυτή πραγματοποιήθηκε το Τελικό Συνέδριο του έργου, στο οποίο διάφοροι ερευνητές παρουσίασαν τη δουλειά τους. Έγιναν επίσης τελικές προτάσεις σε σχέση με την πρόοδο που σημειώθηκε στο έργο, καθώς και στρατηγικές για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπός του στην κοινωνία. Τέλος, μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας συζητήθηκαν προτάσεις για τη συνέχιση των δράσεων κατάρτισης και έρευνας μεσοπρόθεσμα.

Με το Hackathon και το Τελικό Συνέδριο, οι πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητες της ομάδας που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Camerino (Ιταλία), μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Babes Bolyai (Ρουμανία) και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Ισπανία) έφτασε στο τέλος της.

Share This Story, Choose Your Platform!