Η Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom) σε μηνιαία βάση.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν οριστεί οι εξής ημερομηνίες και ώρες:
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου στις 11 π.μ.
Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ.
Τετάρτη, 22 Μαρτίου στις 12 μ.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/

 

Share This Story, Choose Your Platform!